Nyheter

Kalte Jesus «hen»

Kirken i Västerås i Sverige ville ikke legge vekt på Jesu kjønn da de inviterte til julegudstjeneste. Det skapte reaksjoner.

Svenska kyrkan i Västerås kalte Jesus for hen da de inviterte til gudstjeneste 1. juledag, gjennom en avisannonse.

– Vi ville ikke kjønns­bestemme det lille barnet med én gang, forteller domprost ­Susann Senter, ifølge svenske Expressen.

LES OGSÅ: Er hen politikk eller pronomen?

Inkluderende

«På jule­dagen, 25. desember, ble Jesus født, et etterlengtet barn. Hen ble født mens de lykkelige foreldrene Maria og Josef var på reisende fot», stod det i invitasjonen i en avisannonse.

Hen er et kjønnsnøytralt pronomen, som brukes i ­stedet for han eller hun. I november i år vedtok kirkemøtet i Sverige at man skulle skape et mer ­inkluderende gudstjenestespråk, som blant annet betyr mulighet til et mer kjønns­nøytralt språk om Gud.

«Hvem gir Svenska kyrkan i Västerås rett til å ‘avkjønne’ Jesus?» og «Dere er til latter for hele Svenska kyrkan og samfunnet!» er noen av kommentarene på kirkens Facebook-side. Andre ber domprosten om å gå av, og noen truer med utmelding.

LES OGSÅ: Svenska kyrkan reduserer bruken av ordet «han» for å sikre et mer inkluderende gudstjenestespråk.

Misforståelse

Her i Norge har kappelan Magnus Grøvle ­Vesteraas deltatt i debatten. Han tror mange kan ha misforstått Svenska kyrkan i Västerås sin bruk av begrepet.

– Slik jeg forstår hen, er det en måte å omtale en person uten å legge vekt på kjønn. Det er ikke det samme som å si at personen ikke har kjønn, sier Vesteraas.

Han tror ikke Jesus ville hatt noe imot å bli kalt hen, selv om han er helt sikker på at Jesus var mann.

– Jeg ser ingenting galt i å 
bruke det, men nå syns jeg det er greit å bruke han. Hvis ­ordet kommer i norsk ordbok og blir en ­naturlig del av dagligtalen, kan det bli ­debatt om å la det bli et ­alternativ i liturgien, sier Vesteraas, men ­presiserer at han ikke vil stå i ­bresjen for den debatten.

Selv svarer Svenska kyrkan i Västerås slik på hvorfor de valgte å bruke ordet:

– I teologien er ikke Jesu 
kjønn det sentrale. Der er Jesu ­relasjon til Gud det viktige. ­Teologisk ­beskriver vi Jesus som sann Gud og sant menneske. Det sanne mennesket defineres ikke av sitt kjønn.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter