Nyheter

Historisk seier for voldtatte

De kalte seg Jesus-hæren og voldtok unge jenter og babyer i DR Kongo. De trodde voldtektene gjorde dem usårbare fra å bli truffet av kuler. Nå må de sone på livstid etter historisk dom.

Overgrepene var så groteske og voldelige at selv den kjente kongolesiske gynekologen Denis Mukwege er rystet. Nå gleder han seg over en dom som kan få store, positive konsekvenser for voldtatte og voldtektsutsatte kvinner i landet som er kalt som verdens verste voldtektssentrum.

– Vi er svært fornøyd med utfallet. Det er et ekstraordinært steg i riktig retning i en region der straffefrihet for slik kriminalitet har vært normen, sier Mukwege.

LES MER: Kongo-krise under radaren

Livsvarig fengsel

Dommen som falt i den kongolesiske byen Bukavu onsdag, gav livsvarig fengsel for 11 militssoldater for drap og massevoldtekter av jenter helt ned til under ett års alder.

Mellom 2013 og 2016 ble 40–50 barn bortført fra sine hjem i Kavumu, voldtatt og forlatt nær landsbyen i det østlige Kongo, 25 kilometer nord for Bukavu.

– Overgriperne brøt seg inn i våre hjem om natten og kidnappet døtrene våre. De voldtok dem ut fra ren overtro, og mange er påført skader for livet, sa en av mødrene til ofrene.

Påtalemaktens vitner fikk møte tildekket og gi sine vitnemål med forvrengte stemmer i retten, for å unngå represalier.

Noen av ofrene var så hardt lemlestet at selv Denis Mukwege og hans team ikke kunne operere skadene på deres indre organer.

LES MER: Duger kun til å pusse biskopens sko?

Folkevalgt ledet «Jesus-hæren»

Mukwege og hans kolleger på Panzi-sykehuset i Bukavu har gjennom årene behandlet tusenvis av voldtatte, kongolesiske kvinner.

I en rapport til FNs sikkerhetsråd i august i år, blir det omtalt 42 alvorlige voldtatte fra Kavumu som er behandlet ved Mukweges Panzi-sykehus. Ofrene er barn og jenter mellom ett og 16 år.

– Ekspertgruppen har funnet ut at en milits som kaller seg Jeshi La Yesu (swahili for Jesus-hæren), har utført voldtektene, heter det i FN -rapporten.

Den utpeker politikeren Frederic Batumike som leder for gruppen, som består av tidligere medklemmer av militsene Raia Motomboki og Mai Mai, samt folk fra nasjonale politistyrker og ansatte ved en lokal plantasje.

LES MER: Fant redning i kirke

Rekruttert fra menigheter?

Det er høyst uklart hvor sterke religiøse elementer det er i militsen. Til Vårt Land sier rådgiver Benjamin Duerr ved Panzi-klinikken at militsen angivelig ble etablert av Frederic Batumike rundt 2013, da han satt i provinsforsamlingen.

– Batumike skal angivelig ha rekruttert medlemmer av militsen fra lokale kirker i nærheten av Kavumu, og gruppen har tilsynelatende fungert som hans personlige hær, sier Duerr.

I tillegg til systematisk bortføring og voldtekt av barn, er militsmedlemmer også mistenkt for mordet på en lokal menneskerettighetsforsvarer og en tysk gårdbruker.

Voldtekter skulle gi usårbarhet

For å få militsmedlemmer til å begå voldtektene, er de blitt overbevist av en medisinmann om at voldtekter av unge jenter ville gi dem overnaturlige krefter og gjøre dem usårbare for kuler. Ifølge avhør av militsmedlemmer skal ritualene ha blitt ledet av en person kalt «Kabuchunga», som sammen med flere militsmedlemmer ble arrestert i juni 2016.

– Det er ikke ukjent at voldelige grupperinger misbruker Gud og Jesus i navnet, slik den fryktede Herrens Motstandshær gjorde i Uganda. Fenomenet overtro knyttet til seksualiserte handlinger er heller ikke noe ukjent fenomen i flere afrikanske land, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Hun har i et par tiår jobbet med hiv- og aidsproblematikk, og har stadig støtt bort i forestillinger om at hiv-positive kunne bli friske for eksempel ved å voldta en jomfru.

Voldtekter brukt som våpen

– Slike overnaturlige forestillinger blir også fremmet og misbrukt av en del maktgrupperinger, for å få folk til å utføre det de ber dem om. Det er godt dokumentert at voldtekt er brukt som et maktpolitisk våpen i DR Kongo, sier Helland.

Hun mener torsdagens domfellelse er svært gode og viktige nyheter, som kan skape presedens for kommende saker.

– Dette er viktig for ofrene, men også symbolsk for den videre kampen mot voldtekter i DR Kongo. Dommen er en milepæl i kampen mot straffefrihet for voldtekter, som rettssystemet hittil i stor grad har ignorert. Dette vil forhåpentligvis skape presedens og senke terskelen for å få overgripere for retten og dømt, sier Anne-Marie Helland.

Lederen ble dømt

Den folkevalgte Frederic Batumike ble dømt for overgrepene og funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, for å ha organisert og finansiert «Jesus-hæren».

Ifølge Leger for menneskerettigheter er det første gang en kongolesisk folkevalgt politiker er stilt til ansvar for forbrytelser han selv og militsen han kontrollerer har begått.

– Denne rettssaken viser at rettferdigheten kan skje fyllest også i Kongo når det blir gjennomført en effektiv etterforskning og metodisk samlet inn beviser, selv når de som anklages har betydelig makt og er godt organisert, sier Karen Naimer i Leger for menneskerettigheter.

Erstatning til ofrene

Domstolen tilkjente familiene til hvert av ofrene som ble drept 125.000 kroner i erstatning, mens ofrene som ble voldtatt av militssoldatene ble tilkjent drøyt 40.000 kroner hver.

Underveis har de møtt trusler og forsøk på å stoppe rettsprosessen. En mor som meldte datteren savnet, opplevde å bli arrestert sammen med to av sine barn, anklaget for å ha gitt datteren til voldtektsmennene.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter