Nyheter

– Bedre lokalt enn nasjonalt

Den nasjonale debatten om fritak overskygger det som fungerer lokalt, mener forfatter av boken Uenighetsfellesskap.

– Den lokale debatten fungerer ofte bedre som et uenighetsfellesskap enn den nasjonale diskusjonen som ofte er hardere og har mindre spillerom, sier Lars Laird Iversen til Vårt Land.

Han er førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) og forfatter av boken Uenighetsfelleskap.

LES OGSÅ: – Å tøye grensene for hva som er «religionsutøvelse» for langt er uheldig.

God dialog

I boka tar han for seg forskjellige fellesskap, for eksempel klasserommet, og kritiserer den utbredte ideen om at fellesskap hviler på delte verdier.

– Lokalt handler det mye om skole-hjem-samarbeidet og god dialog. Her finner man ofte løsninger som man kan stå inne for og som fungerer, selv om det også kan gjøres klønete, sier han.

LES INTERVJUET MED STAVANGER-REKTOREN: – Det er helt opp til foreldrene å definere hva som er støtende og hva de ikke vil at barna skal delta på.

Enormt krevende

Men når lokale løsninger løftes fram i den nasjonale debatten, blir det vanskeligere å være rektor og lærere. Da og blir fritaksretten ofte mikset med flerkultur, flerreligiøsitet og norskhet.

– Dette er en av de mest anspente debattene i norsk offentlighet og må oppleves som enormt krevende. Her er frontene mye hardere og man gjør prinsipper av ting som ikke trenger å være prinsipper, sier han.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter