Nyheter

Fremmer islamsk økonomi i nytt parti

Finansforsker Ihab Timraz utfordrer den økonomiske politikken i Norge. Nå vil han ha det nystartede Rettferdighetspartiet på Stortinget.

– Jeg har ikke samvittighet til å la vanlige folk være de store taperne, sier Ihab Timraz, som vil fjerne systemet med renten og kreditt i norsk økonomi.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter