Nyheter

Fremmer islamsk økonomi i nytt parti

Finansforsker Ihab Timraz utfordrer den økonomiske politikken i Norge. Nå vil han ha det nystartede Rettferdighetspartiet på Stortinget.

– Samfunnet og politikerne har sviktet i å beskytte mannen i gata. Det vil vi skape bevissthet om. Vi vil utfordre dem som sitter med makten, sier Ihab Timraz, muslim, rådgiver ved BI, og forsker ved Strategisk institutt – og en av grunnleggerne av Rettferdighetspartiet.

Det nyoppstartede partiet er så langt å finne på Facebook med litt over 100 likerklikk. På sin egen hjemmeside har de ­offentliggjort et foreløpig partiprogram. Her oppfordrer de også folk til å skrive under slik at de kan nå 5.000 underskrifter så de kan stille ved neste valg.

LES OGSÅ: Ihab Timraz hevder han er forsker ved Strategisk institutt. Det er foreløpig ikke opprettet.

Ønsker endring

Denne høsten har initiativtakerne holdt foredrag både i moskeer og på høgskoler og universiteter for å fortelle om sine visjoner.

Hvor mange er dere?

– Vi er ikke så mange akkurat nå. Kanskje seks til sju som engasjerer seg aktivt, så er det noen som engasjerer seg litt og andre som engasjerer seg mindre. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har skrevet ­under ennå, sier Timraz.

Når Vårt Land tar kontakt ønsker han at vi møter opp på arbeidsplassen hans. Han vil forklare partiets politikk på en skikkelig måte, og har både ­powerpoint og whiteboard klart.

– Det jeg snakker om er komplisert og lett å misforstå, utdyper han.

«Rettferdighetspartiet jobber blant annet for å endre den økonomiske modellen i Norge fra en modell som bygger på kreditt (rentebasert) til en bærekraftig økonomisk modell som bygger på reel verdiskapning og risikodeling» står det i partiprogrammet.

LES MER: Kaller Rettferdighetspartiet «urealistisk»

«Et luftslott»

Ifølge Timraz er dette noe av det viktigste de vil formidle.

– Dagens finanssystem er et luftslott. Pengene du har i banken i dag er bare luft og på et tidspunkt kommer det til å smelle. Derfor er vår idé at vi kvitter oss med kredittsystemet. Sånn som det er i dag tjener eliten penger på at vanlige folk dummer seg ut. Dette er det altfor få som skjønner.

Han viser til at pengene du ­låner eller setter inn i banken ikke finnes, at de bare er sifre på en skjerm. Dermed er du ille ute dersom det en dag smeller, slik som for eksempel i Hellas. Den eneste grunnen til at grekerne­ klarte seg var fordi de gjemte pengene sine i madrassen og ikke i banken, ifølge Timraz.

For han er det åpenbart at vi bør basere oss på reelle verdier i stedet for «luftpenger», men i sine møter med finanstopper og politikere opplever han at de ikke har kompetanse til å skjønne­ det han formidler.

– Eliten lever jo godt på dette­ systemet. Til og med jeg gjør det. Men jeg har ikke samvittighet til å la vanlige folk være de store ­taperne. Dette er jo et domme-­dagssystem, slik den tyske ­finansministeren nylig uttalte.

Hva må vi gjøre da?

– Vi må fjerne renten og kreditten, og det kan selvsagt ikke gjøres over natten. Det vil bli tøff medisin når det gjøres, men det skyldes samfunnets egen dumskap.

LES OGSÅ: Opprop for halal-lån

‘Islamsk modell’

Historieprofessor ved Universitetet i Bergen, Knut Vikør, har lest partiprogrammet til Rettferdighetspartiet og mener det åpenbart fremstår som et parti bygget på religion.

– Den økonomiske modellen de baserer seg på er spesifikk for islam. I stedet for faste renter, bør den som gir lån – i de fleste tilfeller banken – oppfatte det som en investering i det som ­lånet blir gitt til. Investeringen kan gi ­utbytte, men det må være variabelt, ikke en fast prosentsum. Dette sørger for at den som gir penger blir mer sosialt ansvarlig, fordi den har interesse av å gi lån til det som kan gi avkasting, forklarer Vikør.

Han legger til at dette gjør sosialt ansvar i pengeformidling til det sentrale poenget ved modellen.

Timraz trekker selv frem småstater i Gulfen og Erdogans ­Tyrkia som eksempler på stater som har fått gunstige effekter av å basere seg mindre på gjeld, men avviser blankt at Rettferdighetspartiet er et muslimsk parti.

– Nei, vi er ikke et muslimsk parti. Jeg skjønner at folk vil kunne tro det av å lese partiprogrammet vårt, men det stemmer ikke, sier han, og understreker at det er forskjell på islam og en muslim.

LES OGSÅ: Ber norske banker tilby islamske lån

‘Skaperens lovverk’

Rettferdighetspartiet foreslår også en skattesats på 2,5 prosent av formuen noe som er vanlig sats for «zakat», en betegnelse på det islamske skattesystemet.

– Ja, dette er den islamske skattemodellen, bekrefter Timraz.

Partiets beslutningsgrunnlag «skal alltid være fundert i ­Skaperens lovverk», ifølge parti­programmet. Partiet vil også styrke religionsfriheten.

Er det ikke religionsfrihet i Norge i dag?

– Ikke nok, nei. Jeg har ingen skala på det, men det kunne vært mer. Individet må få bestemme mer over seg selv, det mener vi.

Dere jobber også for muligheten til kjønnsdelte skoleklasser. Hvorfor det?

Timraz svarer at han ikke vil prioritere dette temaet i intervjuet, og begrunner det blant ­annet med at det vil ta for mye tid.

Blir det ikke vanskelig å drive politikk på saker man ikke kan forklare uten å holde foredrag om dem?

Det er viktig at en forklarer grunnlaget for politikken og ikke bare driver med populistisk ­øyeblikkspolitikk, svarer Timraz.

LES MER: Lover hard motbakke 

Støtte fra kristne

Islamforsker ved Fafo og Institutt for sammenliknende politikk, Olav Elgvin, har også sett på partiprogrammet til Rettferdighetspartiet og gjort seg opp noen tanker.

– Det ser ut som de har et ­ønske om å innføre islamsk finans i Norge. Men jeg tolker det generelt som en moderat type muslimdemokratisk ideologi, som kan sammenliknes med for eksempel kristendemokratisk ideologi. Det mest uvanlige her er at de ønsker å påvirke organiseringen av storsamfunnet med en islamsk finansmodell.

Elgvin ser også likhetstegn med for eksempel partiet De Kristne.

– Man ønsker å ha retten til å oppdra sine barn uten å bli pålagt det ene eller andre fra staten, og også når det gjelder skole- og utdanningsvalg. Det kjenner man jo igjen fra andre religiøst konservative bevegelser.

Timraz forteller at også kristne­ har skrevet under på listen hos dem.

– Jeg tror nok det kan ha med at man føler at kristne, moralske verdier er under press fra sekulariseringssamfunnet. Derfor tror jeg også de kan kjenne seg igjen i våre verdier. Den økonomiske modellen vi lever etter i dag er jo fullstendig uetisk, og jeg er sikker på at mange med moralen i god behold vil se at vårt alternativ er bedre.

Ingen politiker

Foredrags–holderen, organisasjonslederen og gründeren har dog ikke troen på at han skal bli politiker.

– Nei, det er jeg svært tvilende til. Jeg er altfor direkte og for lite diplomatisk. Ingen ville stemt på meg, sier han og ler.

Men du har likevel valgt å starte et politisk parti?

Ja, som sagt så ønsker vi å skape bevissthet og å utfordre.

Hvorfor ikke bare prøve å påvirke politikerne i stedet da?

Det er ikke snakk om at de lar seg påvirke. Jeg prøvde å gå finansveien først, men det funket ikke. Derfor satser vi nå ­politisk, så får vi se hvor det bærer hen. Målet er å prøve å gjøre en forskjell.

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter