Nyheter

SV vil skrote abortnemndene

SV ønsker å skrote abortnemndene. Senteret Sex og samfunn vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

– SV mener at dagens praksis med at nemndene forlanger frammøte må endres, så her følger vi klageren fullt ut. Det er en ekstra belastning å måtte møte i en nemnd når man ønsker abort, sier kvinnepolitisk leder Åshild Pettersen.

SV ønsker egentlig å skrote hele ordningen med abortnemnder.

– Hva vil dere ha i stedet?

– Vi har ikke et konkret alternativ, ennå. Men som et første steg ønsker vi å utvide retten til selvbestemt abort fra 12 til 16 uker, forklarer Pettersen. Dermed ville færre trenge å gå veien via nemnd.

Flertallet av abortene blir utført tidlig i svangerskapet. I fjor var 80,7 prosent av alle selvbestemte avbrudd utført før 9. uke, forteller Abortregisteret.

LES MER: Kritiserer frammøtekrav i abortnemnd 

Belastning

Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Da abortforskriften var på høring i vår, leverte senteret flere innvendinger mot ordningen helseminister Bent Høie (H) ønsket – og senere fikk (se hovedsaken):

• Reisevei: «(...) en reduksjon av antall primærnemnder føre til lengre reisevei for kvinner som eventuelt ønsker å være tilstede under nemndsmøtene.»

• Belastning: «(...) en reduksjon av antall primærnemnder vil føre til at kvinner som allerede befinner seg i en sårbar situasjon belastes ytterligere. Det er viktig at alle eventuelle endringer av praksis må ta hensyn til kvinnens beste.»

Kvalitet

Senteret ba Høie legge bort forslaget om færre nemnder: «Dersom nemndsystemet skal opprettholdes, bør det være flere og ikke færre primærnemnder. Flere nemnder vil gjøre det enklere for kvinner å møte i nemnden, dersom de ønsker dette», skrev de, og satte fram et forslag: «En forutsetning for dette er at alle nemndmedlemmer og at alle nemnder følger like rutiner. Dette er viktig for at kvinner skal sikres en mest mulig likeverdig og kvalitetsmessig god behandling.»

LES MER Kirkens Nødhjelp får skryt om abort fra KrF

Utvidelse

Akkurat som SV ønsker Sex og samfunn å utvide retten til selvbestemt abort. Men de vil gå lenger og utvide til uke 18, og sier at begjæring om abort mellom uke 18 og uke 22 bør behandles i en nemnd.

Senteret mener at dersom retten til selvbestemt abort utvides med seks uker «vil færre ha behov for å forholde seg til både primærnemnder og en sentral nemnd».

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter