Nyheter

Medarbeider i Oslo katolske bispedømme fikk samvittighetskvaler

Dataansvarlig i Oslo katolske bispedømme sa opp i protest allerede i 2012 fordi han fryktet at telefonkatalogmetoden skulle få konsekvenser.

«Dette forbyr min samvittighet og helse meg å fortsett med».

Slik ble oppsigelsen til den tidligere dataansvarlige i Oslo katolske bispedømme (OKB) avsluttet. Brevet er et av de viktigste bevisene i bedragerisaken mot OKB og den tidligere daglige lederen Thuan Cong Pham.

LES OGSÅ: Slik var første dag i retten

Fryktet ansvar

Medarbeideren kom allerede i november 2012 med en av de tydeligste advarslene mot måten Den katolske kirke i Norge registrerte sine medlemmer på.

Siden han var teknisk ansvarlig for medlemsregisteret, ble også en stor del av klagene på feilregistreringer sendt til ham. Han fortalte i retten at han hadde mottatt hundrevis av telefoner fra folk som aldri hadde vært katolikker og som lurte på hvordan de i huleste hadde blitt registrert som det.

– Fryktet du et personlig ansvar? spurte aktor Kristian Jarland.

– Mange tenkte på meg som superregistrerfører. Og de som klagde holdt meg ansvarlige, svarte den tidligere medarbeideren, som mente registreringsmetoden var «dypt problematisk».

– Kan du forstå at folk var sinte?

– Ja, det kan jeg.

Sa opp. I november 2012 sa han opp. I oppsigelsesbrevet, som ble lagt fram i retten, skrev mannen at han ikke lenger hadde samvittighet til å håndtere klagene som kom: «Titusenvis ble registrert etter fødeland, rett fra telefonkatalogen». Han slet med å fortelle «halvsannheter» om hvordan de hadde havnet i registeret.

«Jeg kan ikke fortelle dem om hva som faktisk skjer: at vi bryter norsk lov (personverloven og trossamfunnsloven)»

På ett tidspunkt i siste halvdel av 2012 advarte han biskopen om omfanget av telefonkatalogmetoden.

– Biskopen sier han ikke husker dette, men jeg gjør det. Det er ikke så mange samtaler jeg har hatt med biskopen som er mer enn «god dag» og «ha det», sa han.

Medarbeideren trakk oppsigelsen sin da stillingsbetegnelsen ble endret.

LES OGSÅ: Skjulte at de brukte telefonkatalogmetoden

6.000 på tre måneder

Gårsdagen startet med aktors utspørring av den tidligere daglige lederen i OKB, Thuan Cong Pham, som også er tiltalt. Han var mer famlende og usikker, enn da han holdt sin frie forklaring på rettens første dag.

Aktor la vekt på å finne ut hvor mye Thuan visste om hva som foregikk, om det var problematisk, også juridisk, og hvilke instruksjoner han eventuelt hadde fått – og gitt.

Det ble blant annet lagt fram en e-post fra den dataansvarlige – et halvår før han sa opp. Pham hadde spurt om hvor mange personer tre navngitte ansatte hadde registrert. Svaret fra mannen viste at de tre til sammen hadde registrert 6.083 personer i løpet av tre måneder.

– På tide å slutte med telefonkatalogregistreringen mens leken er god? var følgeteksten fra medarbeideren.

– Hva tenkte du da du så svaret, spurte aktor Thuan Cong Pham?

– At vi registrerte fra telefonkatalogen og at vi hadde mange usikre registreringer som ikke var kvalitetssikret. Det jeg var bekymret for var at vi behandlet personer instrumentelt, og krenket deres religiøse identitet, svarte tiltalte.

– Ikke ulovlig på makronivå

Pham gjentok det han sa i sin frie forklaring, at han ikke så på det som ulovlig å søke om tilskudd for de som ble hentet fra telefonkatalogen.

– Registreringene var problematiske på individnivå. Men siden loven opererer med et «om lag-prinsipp», og det er langt flere katolikker i Norge enn vi klarer å finne, er det ikke galt på makronivå, sa han.

Det falt ham heller ikke inn å opplyse fylkesmannen om telefonkatalogmetoden i årsmeldinger og søknader om tilskudd.

– Det var fryktelig mange kilder og metoder å ta av. Jeg tenkte at de viktigste var blitt nevnt, sa han.

LES OGSÅ: Biskopen ble advart mot mulige lovbrudd i 2012

Flere møter der registrering var tema

Tirsdagen møtte også biskop Bernt Eidsvig som vitne. Aktor spurte blant annet om hans kunnskaper om medlemsregistreringen. Retten fikk se en rekke referater fra møter i bisperådet der dette hadde vært tema. Første gang var allerede i juli 2011.

– Jeg tenkte ikke noe mer over det. Det skjer mange dobbeltregistreringer i trossamfunn, så jeg hadde ingen bekymring, sa Eidsvig om det møtet.

LES OGSÅ: Referat: Eidsvig sa at dette er noe alle gjør uten å spørre

Selv om advarslene ble sterkere og sterkere, og Eidsvigs bekymring steg etter hvert, ble det ikke praksisen med å registrere intetanende som katolikker stanset før saken sprakk i Dagbladet høsten 2014.

I morgen skal blant annet prest og kirkerettsekspert Torbjørn Olsen forklare seg.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter