Nyheter

Rettssak mot OKB: ‘Ligner trygdebedrageri’

– Dette ligner trygdebedrageri, sa aktor og 20-doblet bedrageri­summen da Oslo katolske bispedømme og daglig leder møtte i retten tiltalt for medlemsjuks.

I dag startet straffesaken der både Oslo katolske ­bispedømme (OKB) og den tidligere økonomen i bispedømmet, Thuan Cong Pham sitter tiltalt for grovt ­bedrageri for medlemsjuks.

Tilhørerbenkene i sal 207 i Oslo tinghus var fylt opp av nåværende og tidligere ansatte i OKB, i tillegg til pressen. Hverken bispedømmet eller Pham ­erklærte seg skyldig etter tiltalen om grovt bedrageri. Første dag i retten gikk med til innledninger fra aktor og forsvarere og Phams frie forklaring.

Mangedoblet

Da bispedømmet og Pham ble tiltalt for om lag ett år siden, var det mange som ble overrasket over at summen de ble tiltalt for bare var to millioner kroner – mot de 40 millionene staten hadde krevd tilbake. Årsaken til det lave ­beløpet var at statsadvokat Kristian Jarland kun tok ut tiltale for de som ­hadde sagt nei til å stå i medlemsregisteret under oppryddingsarbeidet i medlemsregisteret. Dette gjelder om lag 5.000 personer som staten har betalt ut 400 kroner for – til sammen to millioner.

I sin innledning slo aktor ­Jarland kontra:

– Vi må ta utgangspunkt i at alle som ble registrert med ­telefonkatalogmetoden ikke kan ansees som medlemmer av OKB, sa Jarland og la til grunn samme sum som staten har krevd tilbakebetalt – 40 millioner.

Han følger dermed statens syn på medlemsskap, at en person selv må melde seg inn i trossamfunn det søkes støtte for. Jarland mener han kan bevise at de tiltalte kjente til denne forståelsen, og dermed visste at de gjorde noe ulovlig.

– Denne saken har klare ­paralleller til trygdebedrageri der en person oppgir uriktige opplysninger for å få utbetalt mer trygd, sa han.

LES OGSÅ: Klart for katolsk oppvask i retten

Skulle hatt mer

Det ­viktigste momentet til forsvarerne var at ingen i OKB hadde forsøkt å ­villede staten til å betale ut ­større tilskudd enn det OKB hadde 
krav på.

– For å kunne straffes må tiltalte ha vært bevisst at dette var penger som OKB ikke hadde krav på, sa Phams forsvarer Anders Brosveet.

Bispedømmets forsvarer, ­Erling. O. Lyngtveit, fulgte opp med hevde at staten ikke har lidt noe tap, all den tid OKB egentlig skulle hatt mer penger enn de faktisk fikk – telefonkatalogmedlemmene inkludert.

– Hadde man evnet å fange opp alle, hadde det vært tale om et langt større stønadsbeløp, sier han.

Flere ganger ble det ­trukket fram at det sannsynligvis er rundt 200.000 katolikker i ­Norge. For 2017 fikk de tre ­katolske bispedømmene i ­Norge støtte for 144.856 medlemmer.

Dypt vann

Etter innledende runder inntok Pham vitneboksen. Han hadde forberedt en tre timer lang fri forklaring. Han startet med å fortelle om hvordan familien hans kom til Norge som båtflyktninger og sin vei til jobben i bispedømmet. Som nyansett økonom i et bispedømme med «mye hender og føtter», fikk Pham ingen opplæring. Han måtte derfor lese dokumenter og snakke med folk for å få kunnskap om bispedømmet og jobben sin.

– Kunnskapen om tilskuddsordningen til trossamfunn fikk jeg i røykepauser og rundt lunsjbordet, sa han.

Lovtolkning

Et viktig moment for Pahm var å vise fram at han hadde den samme lovforståelsen i dag som den gang: Tilskuddsordningen er bygget på skjønn. Det var ikke så farlig om det var feil på individnivå, så lenge det ­store bildet var om lag riktig. Det hendte at man diskuterte feilregistreringer og hva man kunne gjøre for å unngå det.

– Det var en krenkelse av den enkeltes religiøsitet, og dårlig ­reklame for kirken. Men det var aldri et spørsmål om vi fikk for mye i støtte. Selv nå, etter siktelse, tiltale og rettssak, tror jeg ikke det er noen som mener det, sier han.

Problemene med Den norske kirkes medlemsregister ble trukket fram. Det ble bygget opp ved at alle folkeregistrerte ble puttet inn i registeret, for så å trekke fra de som åpenbart ikke tilhørte Dnk. Det førte til feil som også rammet Den katolske kirke.

– Men vi klagde aldri, siden vi forsto at tilskuddsordningen var omtrentlig, sa Pham.

Pahm mente også at staten ga sin velsignelse til en slik metode, også for katolikkene.

– En slik metode krever heller ikke aktiv innmelding som staten nå krever, sa Pham.

Tiltalte snakket også ned sitt eget ansvar for registreringene. Han hadde aldri registrert noen selv. Også årsberetningene og tilskuddssøknadene var det andre som utformet. Han bare signerte.

– Jeg forstår at jeg har ansvar for dokumenter jeg signerer, men jeg anså disse som uproblematiske, sa han.

Aktor Jarland rakk akkurat å starte utspørringen av Pham før retten ble hevet. Den fortsetter i dag. Da skal også blant ­annet biskop Bernt Eidsvig innta ­vitneboksen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter