Nyheter

Slår ned på alternativ medisin, sparer religiøse helbredere

En trekke alternative behandlere får påbud om å slutte å markedsføre seg med at behandlingen har «god effekt». Men de som selger forbønn og helbredelse rammes ikke av aksjonen.

I Norge har tilbydere av alternativ behandling ikke lov til å markedsføre seg med at behandlingen virker mot konkrete sykdommer eller lidelser.

Mange gjør det likevel. Etter at Forbrukerombudet har inspisert Facebook- og nettsidene til 65 ­aktører, har 21 alternativbehandlere fått påbud om å fjerne ulovlig markedsføring.

– Jeg synes alltid det er nedslående når aktører ikke følger loven. Samtidig er vi glade for at vi denne gangen ikke fant mange tilfeller hvor utøvere hevder at de kan kurere alvorlige og livstruende sykdommer som kreft, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Siden 2012 har nordmenns bruk av alternativ behandling falt med 8 prosentpoeng. Likevel oppsøkte hver fjerde nordmann i fjor alternativ behandling, og bransjen omsatte for totalt 4 milliarder kroner, ifølge Forbrukerombudet.

– Ofte oppsøker folk dette når de opplever at de har «forsøkt alt», og de er gjerne i en sårbar situasjon. Da skal ikke alternative behandlere gi inntrykk av at den alternative behandlingen virker på den konkrete sykdommen, sier Haugseth.

Mange tilbud

På listen over behandlere som får beskjed om å skjerpe seg, står akupunktører, naprapater, refleksologer, hypnotisører og healere. Men listen er fri for tilbydere av åndelig helbredelse.

– Vi har ikke sett på religiøs virksomhet og påstander om at en kan bli helbredet gjennom bønn eller håndspåleggelse. Jeg forstår at folk reagerer på tilfeller hvor man får løfter om helbredelse mot betaling. Men trossamfunn faller utenfor definisjonen av næringsvirksomhet, som er det vi er tilsynsmyndighet for, sier Haugseth.

– I USA regner myndighetene religiøs helbredelse som alternativ behandling. Men her i Norge gjør vi ikke det, sier Vinjar Fønnebø.

Han leder Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø.

– Så er det grensetilfeller, for eksempel om noen ber for syke mot godtgjørelse. Da nærmer vi oss en profesjonell utøvelse av forbønn. Spørsmålet er om det regnes som helserelatert behandling, eller bare som forbønn. Om det kan regnes som helserelatert behandling mot honorar, skal markedsføringen være under tilsyn, sier Fønnebø.

Forbrukerombudets tilsyn av alternative behandlere omfatter ikke tjenester som tilbyr forbønn mot betaling. På Helbredet.no markedsføres en forbønnstelefon som koster 14 kroner i minuttet.

Klart skille

Fønnebø mener skillet mellom alternativ medisin og skolemedisin er tydeligere i Norge enn i mange andre land. Det er fordi vi i Norge har fått en lovtekst som tydelig definerer det som behandling som i all vesentlighet gis utenfor helse- og omsorgstjenesten, av personer som ikke er autorisert helsepersonell (se faktaboks).

– Derfor er det svært få områder hvor det er tvil om det skal være det ene eller andre. Men før denne loven trådte i kraft var det mer diffust.

Norsk lov definerer tydelig skillet mellom skolemedisin og alternativ medisin. Likevel praktiseres alternative behandlingsformer som akupunktur også innenfor det offentlige helsevesenet, men i mindre grad enn i mange andre land.

– For eksempel er leger i Tyskland og Frankrike ikke fremmede for å skrive ut homeopatiske legemidler, sier Fonnebø.

– Hvorfor er det så store nasjonale forskjeller, når den medisinske forskningen er internasjonal?

– Det er fordi det er flere forhold enn forskning som ligger til grunn for de forskjellige lands behandlingstradisjoner. Som del av et europeisk forskningsprosjekt har vi på NAFKAM kartlagt hvordan feltet reguleres i 39 land, og vi har ikke funnet to land som gjør det likt.

Fønnebø trekker frem mindfulness som en form for behandling som har vært regnet som «alternativ», men som det offentlige nå tar i bruk i så stor grad at det kan være i ferd med å bli redefinert.

– Helsevesenet bruker flere behandlingsmetoder som det ikke er forskningsmessig belegg for. Det betyr ikke at metodene ikke virker, men heller at det ennå ikke er forsket nok på. Når penicillin ble tatt i bruk, var det ikke på grunn av kliniske forskningsstudier, men vi vet at det fungerer, sier Fonnebø.

Ifølge Forbrukerombudet har flere av utøverne de har tatt opp sak mot alt meldt tilbake at de kommer til å endre den ulovlige markedsføringen.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter