Nyheter

– Dyp splittelse i USAs velgermasse

Russernes cyberangrep er ikke nok til å destabilisere USA. Splittelsen lå allerede i det amerikanske samfunnet, mener forsker.

En russisk gruppe står bak 80.000 oppslag på Facebook, både før og etter det amerikanske presidentvalget. 126 millioner brukere kan ha blitt nådd med nøye planlagt informasjon. Tidligere Donald Trump-medarbeidere arresteres. Det koker i Washington nå.

Avisen Wall Street Journal skrev mandag at russiske aktører både organiserte og betalte for virkelige demonstrasjoner som ble gjennomført av amerikanske aktivister i løpet av valgkampen.

– Fantasien har i det hele tatt ingen grenser, sa utenriksminister Sergej Lavrov. Russerne avviser saken kategorisk.

LES KOMMENTAR: – Farlig å trekke på skuldrene

Russland-forsker Lars Rowe ved Fritjof Nansens Institutt sier at dersom regjeringskontrollerte, russiske aktører står bak, må hensikten være å destabilisere – altså å styrke motsetningsforholdene i det amerikanske 
samfunnet. Men Rowe mener 
det er viktig å presisere 
følgende:

Dyp splittelse

– Motsetningsforholdene eksisterer allerede i høyeste grad i det amerikanske samfunnet. Utfallet av presidentvalget for et år siden forteller om en dyp splittelse i den amerikanske velgermassen. Det er ikke et problem som er skapt av russerne, mener Rowe. Han legger til at det utvilsomt er riktig at det finnes personer i USA som ønsker å framstille det som noe annet enn at den amerikanske, politiske eliten har mistet kontakten med folket.

Skumle russere

Lars Rowe mener den amerikanske medie
dekningen tidvis antar hysteriske dimensjoner, og spør retorisk: Er det den skumle russeren som skaper politisk krise i amerikansk politikk, eller er det amerikanerne som har klart å rote det til helt uten hjelp utenfra?

Men han utelukker ikke at russiske myndigheter har forsøkt å påvirke amerikansk opinion. Det skjer hele tiden.

Fra Moskvas ståsted, har det skjedd nylig – og mange ganger – siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1992, sier han.

LES KOMMENTAR: Barna følger med flyttelasset

Snur på flisa

Rowe snur på flisa og forklarer situasjonen sett fra myndighetene i Russlands ståsted, og bruker de såkalte fargerevolusjonene som eksempel. Under roserevolusjonen i Georgia i 2003, var det en amerikanskstøttet, liberal opposisjon som fikk innsatt Mikhail Saakasjvili. Oransjerevolusjonen i Ukraina året etter hadde, etter Moskvas mening, klare tegn på at Vesten prøvde å blande seg inn i deres interne anliggender.

– Slik tolkes det fra Russland, sier han.

Men opposisjonen eksisterte i Georgia og Ukraina, uavhengig av USAs innflytelse. Argumentet mot å sammenligne de to landenes anklager om destabilisering, er at USA har en ledelse som er utsatt for demokratisk kontroll.

– Man kan ikke akkurat påstå at Donald Trump, som Putin, kontrollerer massemediene. Når demokratiske prinsipper blir lagt til grunn, vil russerne komme til kort så lenge landet har et autoritært styre, sier han.

– Hva ønsker russerne, egentlig?

– Svekkelse av samholdet mellom vestlige demokratier kan være et hensiktsmessig middel i russisk utenrikspolitisk strategi. En liberal koalisjon mellom europeiske land og USA er vanskeligere å hanskes med for Russland enn en splittet vestlig verden. Det sier seg selv, mener Rowe.

Verdensorden

I følge forskeren har Russland siden midten av 2000-tallet åpent erklært at landet ikke ønsker en verdensorden som er unipolar – altså at USA blir sittende igjen som eneste supermakt. Det er en multipolar verdensorden, der ulike maktsentra balanseres mot hverandre, Moskva ønsker. For Russland dreier det seg om å få mer innflytelse, sier han.

Rowe synes det er tragikomisk dersom Facebook-kampanjer, ekte eller falske, skulle kunne bestemme utgangen på det amerikanske valget. Dessuten mener han at Russlands makt overdimensjoneres og interne problemer i vestlige land underspilles.

– Det amerikanske lederskapet har ikke maktet å samle nasjonen. Det er problemet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter