Nyheter

Rydder plass for ideelle velferdstilbydere

Kontrollorganet ESA har nå konkludert med at det var lovlig å reservere konkurranser for ideelle aktører. Næringsministeren lover en veileder til offentlige tjenesteinnkjøpere før jul.

– Nå skal vi sikre de ideelle handlingsrom, sier Monica Mæland, og holder fram:

– De ideelle aktørene er viktige leverandører av helse- og sosialtjenester i Norge. Mange ideelle organisasjoner har høy kompetanse, stort engasjement og stor tillit i befolkningen.

Næringsministeren er derfor svært glad for at ESA, overvåkingsorganet til EFTA, nylig har konkludert med at Norge ikke brøt EØS-reglene da et barnevernsanbud bare ble reservert for ideelle tilbydere.

LES MER Færre sykehjem drives av ideelle

Signal

Næringsminister Mælands (H) statsrådskollega i Helsedepartementet, Bent Høie (H), er også godt fornøyd med ESA-avgjørelsen:

– Dette er et positivt signal fra ESA som gir håp om å bedre de ideelles rammevilkår. De ideelle aktørene spiller en viktig rolle i den norske helse- og omsorgstjenesten, og er med på å gjøre den mer mangfoldig, sier helseminister Bent Høie.

Det som var en klagesak ble avgjort av ESA i september:

– Vi lukket klagesaken 20. september i år med den konklusjonen at Norge ikke har brutt EØS-reglene for offentlige anskaffelser, opplyser kommunikasjonssjef Anne M. Vestbakke i ESA, som ser til at EFTA-landene Liechtenstein, Island og Norge ikke bryter EØS-reglene.

LES MER: Får 27 millioner til ideellpensjon 

Direktiv

ESA-saken startet i 2015. Da klaget NHO Service Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (BUFdir) anskaffelser av barnevernstjenester inn for ESA. NHO mente BUFdirs lukkede konkurranse for ideelle organisasjoner ikke var lovlig.

Etter at saken ble anket, innførte Norge EUs anskaffelsesdirektiv 1. januar i år. Direktivet regulerer offentlige myndigheters kjøp av en lang rekke velferdstjenester – og flere offentlige innkjøpere i Norge leser direktivet slik at lukkede anbud for ideelle ikke er mulig.

ESA frifant Norge for diskriminering av private leverandører. Ettersom BUFdirs barnevernsinnkjøp ble gjort før årsskiftet, ble den vurdert etter de gamle anskaffelsesreglene. ESA aksepterte at det var lovlig å utelukke kommersielle aktører fra konkurranser om helse- og sosialtjenester, melder Næringsdepartementet, som forvalter Norges anskaffelseslovverk.

LES MER Tøffe SV-fronter om ideelle og staten

Utredning

I mars leverte Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse-og sosialtjenester. Det var Stortinget som bad regjeringen om å innhente en slik ekstern, juridisk utredning.

Kort sagt konkluderte den med at EU-direktivet ikke umuliggjør reserverte konkurranser for kun ideelle leverandører.

– Konklusjonen var omstridd, men nå har også ESA konkludert med at reservasjoner er mulig, sier næringsminister Mæland.

For: Etter Næringdepartementets oppfatning har ESAs uttalelser trolig betydning også for omfanget av adgangen til å reservere konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører etter nytt lovverk.

Veileder

Mæland sier regjeringen er opptatt av å utnytte handlingsrommet:

– Derfor jobber vi nå med en veileder om adgangen til å reservere konkurranser for ideelle. Som skal bli ferdig innen jul, lover Mæland.

Hun erkjenner at flere offentlige innkjøpere har nok i år sagt nei til egne anbudskonkurranser for ideelle i frykt for å bryte lovverket.

– Derfor blir veilederen et godt verktøy.

Unntak

ESA konkluderer også med at kjøp av visse barnevernstjenester er unntatt fra EØS-avtalen fordi barnevernsinstitusjoner utøver offentlig myndighet. Departementet vil også se nærmere på betydningen av denne konklusjonen, både for kjøp av barnevernstjenester og for andre typer helse- og sosialtjenester, sier Mæland.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter