Nyheter

Ferdig snakka etter 25 år med dialog

Islamsk Råd Norge (IRN) mister statsstøtten på 1,3 millioner kroner. – Tilliten er ikke lenger tilstede, sier kulturministeren. Fem moskeer deler hennes inntrykk og trekker seg fra rådet.

– Regjeringen mener tilliten ikke lenger er tilstede. Vi knytter vesentlig tvil til om IRN er i stand til å ivareta sin oppgave som brobygger og styrke trosdialogen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Vårt Land.

Dermed foreslår regjeringen for Stortinget å trekke støtten på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge. Pengene har hengt i en tynn tråd siden juni i år. Da bestemte kulturministeren at tilskuddet for andre halvår av 2017 skulle holdes tilbake, inntil statsråden og IRN hadde hatt et møte om hvilken rolle rådet skal spille i det norske samfunnet.

LES OGSÅ: Islamsk råd mister statsstøtte

Utmeldinger 

Senere samme dag som kulturministeren melder at hun vil trekke støtten, bekrefter fem norske moskésamfunn at de melder seg ut av IRN. De utgjør til sammen over 10.000 medlemmer. Blant dem er Islamic Cultural Center (ICC), som har 4000 medlemmer. Talsperson Najam Saqib kaller saken for «trist», men at ICC ikke ser noe annet alternativ.

– IRN er verken en forsonende eller samlende organisasjon lenger. IRN må ha tillit hos sine samarbeidspartnere og myndighetene, men tilliten er totalt fraværende, sier Saqib, og legger til at ICC og flere andre moskeer har forsøkt å endre kursen fra innsiden over lengre tid.

– Norge er et godt land å være muslim i, blant annet fordi muslimene og myndighetene har tillit til hverandre. Men de siste årene har IRN ikke sett verdien av dette samarbeidet. Uten tillit i samfunnet har man ikke livets rett. Så enkelt er det, sier Saqib.

LES OGSÅ: Moskeer melder seg ut av Islamsk Råd på grunn av Afsar

I hardt vær. De siste årene har det vært kort mellom de negative oppslagene om paraplyorganisasjonen, som har 38 medlemsorganisasjoner og representerer nærmere 65.000 muslimer i Norge:

I juni i fjor trakk hele IRNs styre seg etter at generalsekretær Mehtab Afsar nektet å godta oppsigelsen fra styret.

I mars i år ble IRN sterkt kritisert for å ha ansatt nikab-kledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent.

I august i år tilsto et styremedlem i IRN å ha underslått 245.000 kroner i offentlige midler til Drammen og omegns tros- og livssynsforum (DOTL). Pengene får DOTL via Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) årlige tilskudd fra Kulturdepartementet øremerket lokalt dialogarbeid.

I september ble det klart at fire moskeer med til sammen 20.000 medlemmer melder seg ut av IRN grunnet samarbeidsproblemer.

Noen dager etterpå kom nyheten om at matprodusenten Nortura trekker avtalen om Halal-sertifisering, grunnet mistillit i storsamfunnet. Dermed mister IRN inntekter på nærmere 2,5 millioner kroner i året.

I oktober gikk STL inn for å suspendere rådet. Til Dagsavisen innrømte STL at sam­arbeidsklimaet med IRN har vært trøblete over flere år.

VÅRT LANDS LEDER: Dialog på alvor 

LES OGSÅ: Nortura dropper halal-avtale med Islamsk råd

Afsar 

I nesten 25 år har IRN hatt en sentral rolle som brobygger mellom de muslimske miljøene og det norske storsamfunnet.

Tidligere ledere i IRN har markert seg som viktige samfunnsaktører i flerkulturelle spørsmål. Shoaib Sultan, som var generalsekretær i IRN fra 2007 til 2010 er i dag spesialrådgiver i Antirasistisk senter. Lena Larsen, som ledet rådet fra 2000 til 2003, leder i dag Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet ved Universitet i Oslo.

Derimot knyttes det mange kontroverser til dagens generalsekretær Mehtab Afsar. Stadig flere peker på han som selve kjernen til den lange rekken med konflikter.

En av dem er Yousef Al-Nahi, tidligere Yousef Assidiq. I fjor postet han et rasende innlegg på Facebook, der han kalte Afsar for en bølle som aktivt motarbeider og skjeller ut muslimsk ungdom som forsøker å jobbe mot ekstremisme. Til Vårt Land sier Al-Nahi at han fortsatt står for det han sa.

– Det er ikke veldig mye tvil om hvem som er kilden til mistilliten til IRN. Måten Afsar oppfører seg på gjør at organisasjonen mister tillit i alle ledd, sier Al-Nahi, daglig leder i Just Unity som arbeider mot ekstremisme blant ungdom.

Afsar var heller ikke populær i det forrige styret i IRN, som sa ham opp i mai i fjor. «Manglende levering av resultater», «manglende rapportering» og «dårlig omdømme» var noen av stikkordene som gikk igjen i beskrivelsen av lederen. Saken endte med at det til slutt var styret som trakk seg, da Afsar ikke ville godta oppsigelsen uten videre.

Afsar er også en sentral grunn til at fem nye moskeer nå trekker seg:

– Når en enkeltperson blir større og helligere enn en hel organisasjon, kan vi dessverre ikke lenger forsvare vårt medlemskap, sier Saqib i ICC.

LES OGSÅ: Mehtab Afsar: – Et forsøk på å demonisere meg

– Katastrofe 

Al-Nahi mener samtidig det er trist at rådet er på dypt vann.

– IRN har vært samlende for muslimer i Norge. Nesten alle norske moskeer har vært medlemmer der og tidligere har de hatt stor legitimitet i miljøet, forklarer Al-Nahi. Han omtaler den usikre fremtiden til IRN som en «katastrofe».

– Det er en katastrofe for norske muslimer for ingen står klare til å overta. Det vil ta mange år å bygge opp en organisasjon av denne størrelsen på nytt. Jeg håper styret og Afsar innser at de ikke har tillit, og at de går av.

LES OGSÅ: Vil suspendere Islamsk råd

– Skuffet 

Det har ikke lykkes Vårt Land å komme i kontakt med Mehtab Afsar eller Islamsk Råd Norge. På sine nettsider skriver IRN at de er skuffet.

– Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes, vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør, bli skadelidende. Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN, skriver organisasjonen på sine nettsider.

LES OGSÅ: Mehtab Afsar – Mannen de elsker å hate

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter