Nyheter

Moskeer melder seg ut av Islamsk Råd på grunn av Afsar

Fire moskeer melder seg ut av Islamsk Råd Norge, og fem andre kan følge etter. – Vi kunne ikke godta ultimatumet om å avsette generalsekretæren, svarer rådet.

Moskeene som melder seg ut er Det Islamske Felleskap Bosnia og Herzegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter og Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge. I tillegg melder også Den Islamske Informasjonsforeningen seg ut.

Moskeene har til sammen rundt 20.000 medlemmer. Det tilsvarer om lag en firedel av IRNs samlede medlemstall.

Vårt Land erfarer at minst fem andre moskeer også vurderer å melde seg ut av IRN.

– Prøvd alt

– Vi har prøvd alt, og ser ingen annen utvei enn å melde oss ut, forteller Senaid Kobilica, daglig leder og styremedlem i Det Islamske Felleskap Bosnia og Herzegovina til Vårt Land.

«Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere i en form vi kan helhjertet støtte. Dette har ikke ført frem og vi ser dessverre heller ingen utsikter til snarlig forbedring. Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning», skriver de i en pressemelding.

Årsaken til utmeldelsen begrunner de slik:

«Undertegnede moskeer og muslimske organisasjoner har over tid vært bekymret for Islamsk Råd Norges (IRN) retning, preget av en lite hensiktsmessig konfrontasjonell linje og en nedprioritering av ekstern dialog. Dette har resultert i dårlige relasjoner med en rekke dialogpartnere, og manglende tillit fra myndighetene, med sterkt svekket renomme og gjennomslagskraft som resultat.»

Generalsekretær Methab Afsar nevnes spesielt: «Vi ser i dag et IRN frontet av en generalsekretær hvis liste av negative skussmål er stadig voksende, hvor den valgte ledelse (styret) virker fraværende og hvor majoriteten av rådsmedlemmene ser ut til enten ikke å erkjenne problemene eller til å mangle vilje eller evne til å gjøre noe med dem.» (Les hele pressemeldingen i bunnen av denne saken)

– Kunne ikke godta ultimatum

Verken Afsar eller styreleder Zaeem Shaukat har besvart Vårt Lands henvendelser i helgen. I en usignert pressemelding publisert på IRNs hjemmeside søndag, heter det imidlertid at rådet ikke kunne godta ultimatumet fra dem som nå har meldt seg ut, nemlig at generalsekretæren måtte avsettes.

I meldingen står det også at Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge ikke har vært medlem av IRN.

Kritikk fra mange hold

Islamsk Råds generalsekretær Methab Afsar har fått kritikk fra en lang rekke hold, både internt i de muslimske miljøene, men også fra dialogpartnere i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Kulturdepartementet.

Senaid Kobilica forteller at dialogarbeidet hadde stoppet helt opp.

– Det er kjempeviktig at dialogarbeidet fortsetter. Det er kjempeviktig i den turbulente tiden vi er i nå at dialogen med storsamfunnet og de andre trossamfunnene ikke stopper opp, sier han.

Det har lenge vært snakk om å starte opp et alternativ til IRN. Foreløpig vil ikke Kobilica fortelle noe om det.

– Det må vi komme tilbake til. Vi trenger litt ro nå, sier Kobilica som representerer over 9.000 muslimer.

En moské som har vært kritisk til IRN, men ikke er blant de som melder seg ut, er Islamic Cultural Center.

– Vi følger nøye med på situasjonen. Våre sentrale personer har vært tungt involvert i meglerrollen for å finne en løsning. Det har ikke gitt noen resultater så vi føler oss ganske oppgitte, sier styreleder Arshad M. Jamil til Vårt Land.

Statsstøtte i det blå

I juni ble det klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår. Bakgrunnen er at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten. Tidligere denne uken var IRN i møte med departementet for å redegjøre for arbeidet sitt.

– Vi er i sluttfasen av denne prosessen som vi har brukt mye tid på og vil komme frem til vår beslutning på selvstendig grunnlag. Vi merker oss imidlertid uroen rundt IRN, skriver kulturminister Linda Helleland i en melding til Vårt Land.

I budsjettet for 2017 ble IRN bevilget driftsstøtte for å være en brobygger, representativ paraplyorganisasjon og dialogpartner mellom muslimske menigheter, andre trossamfunn, sivilsamfunnet og andre myndigheter.

– Departementet plikter å påse at tilskuddsmidlene fra Kulturdepartementet brukes slik at formålet med midlene oppfylles. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene, skrev statssekretær Bård Folke Fredriksen i en epost til NTB tidligere denne uken.

LES OGSÅ: Halal-samarbeid i fare

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge kalte møtet tirsdag konstruktivt.

– Det har vært en fin, konstruktiv samtale og vi ser fram til flere samtaler. Dette er ett av flere møter som vi har hatt, og vi ser fram til fortsatt positiv dialog, uttalte generalsekretæren.

Holdt møte uten IRN

Også tilliten til IRN fra medlemmene i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) er på et bunnivå.

– Vår tillit til IRN er tynnslitt, fortalte Human-Etisk Forbunds ene representant i STL, Lars-Petter Helgestad, til Vårt Land i midten av september.

– Det er vår felles interesse å ha konstruktiv livssynsdialog. Vi har en dialogplattform i STL og 
vi må også ha takhøyde for diskusjoner og uenigheter, skrev Afsar i en epost til Vårt Land den gang.

– Vi har fått med oss denne utmeldelsen, og er ikke særlig overrasket, siden det har vært skrevet om en mulig utmeldelse tidligere i media, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys som ikke vil kommentere saken ytterligere nå.

Dette er pressemeldingen fra de fire moskeene som går ut av Islamsk Råd Norge:

«Undertegnede moskeer og muslimske organisasjoner har over tid vært bekymret for Islamsk Råd Norges (IRN) retning, preget av en lite hensiktsmessig konfrontasjonell linje og en nedprioritering av ekstern dialog. Dette har resultert i dårlige relasjoner med en rekke dialogpartnere, og manglende tillit fra myndighetene, med sterkt svekket renomme og gjennomslagskraft som resultat.

Vi ser i dag et IRN frontet av en generalsekretær hvis liste av negative skussmål er stadig voksende, hvor den valgte ledelse (styret) virker fraværende og hvor majoriteten av rådsmedlemmene ser ut til enten ikke å erkjenne problemene eller til å mangle vilje eller evne til å gjøre noe med dem.

Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere i en form vi kan helhjertet støtte. Dette har ikke ført frem og vi ser dessverre heller ingen utsikter til snarlig forbedring. Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning.

Dette er en beslutning som tas etter lange overveielser og konsultasjoner med andre som deler vår bekymring, og som vi anser som nødvendig for å sikre en bedre muslimsk dialog med storsamfunnet. Vi vil nå for alvor ta fatt på det tunge arbeidet for å ivareta dette formålet og ber om tålmodighet og støtte fra alle gode krefter som deler våre bekymringer og forhåpninger.»

Pressemeldingen er signert av

Det Islamske Felleskap Bosnia og Herzegovina 9000

Det Islamske Forbundet

Albansk Islamsk Kultursenter - Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge

Den Islamske Informasjonsforeningen

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter