Nyheter

Humanist vil ikke ha humanist-begravelse

Han er medlem av Human-Etisk Forbunds hovedstyre, men vil ikke begraves av sitt eget livssynssamfunn.

– Når jeg ser hvordan Human-Etisk Forbund i dag legger ­rammer og praktiserer retningslinjer for humanistisk gravferd er ikke dette noe jeg ønsker for min gravferd. Dersom noe skulle skje med meg, vil jeg ha en livssyns­åpen gravferd, sier hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund (HEF) og seniorrådgiver i organisasjonens livssynsavdeling, Hans Christian Nes, til fritanke.no.

Mennesket i sentrum

Bakgrunnen er at Andrew Lloyd Webbers Pie Jesu ble nektet spilt i en begravelse i regi av HEF. ­Årsaken var at sangen inneholdt et «for tydelig gudsbegrep». På tidligere generalsekretær Levi Fragells Facebook-side går diskusjonen høyt mellom medlemmer, ansatte og tillitsvalgte om hvilke grenser organisasjonen bør sette for sine begravelsesseremonier, og hva en humanistisk gravferd egentlig er for noe.

LES MER: Beklager og forsvarer salmenekt 

I startinnlegget skriver Levi Fragell at «Gud har ingen plass i livssynshumanismen. Livssynets egne grenser må respekteres på HEFs eget territorium. Men høyverdig musikk og annen kunst kan ha overordnede kvaliteter som marginaliserer betydningen av religiøse termer. Etter min mening utviser HEF både toleranse og omtanke i slike sammenhenger».

Nes, som sitter i hovedstyret som ansattrepresentant mener avslaget om å spille Pie Jesu ikke setter mennesket i sentrum:

«HEF tiltar seg rollen som 
sekulært presteskap med myndighet til å bestemme hva som passer seg i medlemmers gravferder, og med myndighet til å dømme over hvordan avdøde opplevde konkrete kulturuttrykk. Jeg vil aldri finne meg i en slik behandling, og må dessverre velge livssynsåpen gravferd. Litt spesielt for en som er ansatt i HEF sin livssynsavdeling», skriver Nes.

Paternalisme

Overfor Fritanke, bekrefter Nes at han har informert sine nærmeste pårørende om sine ønsker dersom han skulle falle fra.

Han skriver på Facebook at HEF er på kollisjonskurs med «helt sentrale» humanistiske verdier som selvbestemmelse og autonomi: «Paternalismen fra HEF er farlig. Å ville bestemme hvordan folk skal kunne fortolke tekster og kulturuttrykk er ikke særlig humanistisk. Særlig ikke når HEF ser ut til å fortolke religiøse sanger like bokstavtro som konservative kristne.»

Han får tilsvar fra kollega i ­hovedstyret, Christian Lomsdalen, som mener at man ikke bestemmer noe over medlemmenes begravelse og spør om ikke et frislipp vil gjøre HEF om til et «middels begravelsesbyrå».

LES KOMMENTAR: Når Jesus banker på 

Ave Maria

Da forsker og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule, var gravferdstaler, aksepterte han salmen «Ave Maria» ved HEF-seremonien.

– Jeg begrunnet det i avdødes glede over også denne delen av kulturarven, forklarer Gule.

Han sier at det har vært noen enkeltepisoder etter at han sluttet som generalsekretær, med pårørende som ikke har følt seg ivaretatt.

– Jeg vil ikke utelukke at man kan ha vært for firkanta iblant, men har ingen grunn til å tro det i dette tilfellet, sier Gule.

Vårt Land skrev i sommer om hvordan den yngre generasjonen livssynshumanister har et mer dialogvennlig og avslappet forhold til religion enn tidligere­ generasjoner. Da uttalte 
Gule at han «observerer klare endringer» i HEF-ernes holdning til religion: «Den yngre 
generasjonen har vokst opp 
med en kontinuerlig livssynsdialog, mens den eldre har vært preget av en religionskritisk ballast.»

Nå sier han at «flere i HEF» har fått et mindre anstrengt forhold til religion, men vil ikke knytte det til denne saken spesielt. Han vil heller ikke «spekulere over hvor utbredt det er».

– Det blir mer synsing, sier forskeren.

Les mer om mer disse temaene:

Arne Borge

Arne Borge

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter