Nyheter

Veiteberg: – Folk kan fortsatt få håp, mot og mindre frykt

Kari Veiteberg er Oslos nye biskop. Hun er forberedt på å demonstrere med lilla skjorte og bispekors om det blir nødvendig.

Den nye biskopen i Oslo var blant de 120 prestene som overnattet i Sofienbergparken i støtte til romfolk mai 2013.

– Hvor aktivistisk blir du som biskop?

– Også som biskop med lilla skjorte og bispekors kan jeg legge med ned i parken. Men det er like risikabelt å feire nattverd og si at nå skal vi dele brødet. Det minner oss om hvordan vi deler brødet i verden. Like risikabelt er det å døpe og se på hvordan vi fordeler vannet i verden, sier Kari Veiteberg.

Onsdag valge Kirkerådet henne til ny biskop i Oslo bispedømme.

LES OGSÅ: Kari Veiteberg er Oslo nye biskop

Drømmer

Da Vårt Land snakket med henne samme kveld, fortalte hun at hun ville bruke natta til å drømme om at «folk blir glad når de ser hvem som er biskop».

– Så skal jeg drømme om at folk skal få oppleve at de fortsatt kan få håp, mot og mindre frykt. Jeg drømmer om å være like mye ute i parker, gater og på plener som jeg har vært. Det er visst mye plener i Asker og Bærum, sa Veiteberg.

VÅRT LANDS LEDER: From og fryktløs 

Gatas tro

Er du forberedt på at du kommer til å bli testet på hvor mye du er ute blant gatefolk?

– Ja, for jeg henter troen min der. Mennesker som har fått merker i kropp og sjel, som kanskje ikke vet om de vil våkne igjen neste dag, sier at troen er det siste som skal bli tatt fra dem. Å få del i slike historier er viktig. Men de finnes like mye på Ris. Folk er folk, sier Veiteberg.

Ris bydel i Oslo er en av Norges rikeste.

LES OGSÅ: – En biskop som har vandret i gatene

«Vær ikke redd»

– Hva vil du si til dem som er bekymret for å ha deg som biskop siden du er for likekjønnet vigsel og åpner for at samboere kan bli prester?

– Jeg vil si «vær ikke redd». Det er det første engelen sier, og Bibelen framhever dette. Det er viktig at vi har en kirke som har et meningsmangfold, men vi skal ikke være en meningskirke. Jeg vil peke på at vi alle er døpt, går til nattverd og kan snakke sammen. Jeg har selv vært del av et mindretall og vet hvordan det er å sitte ine med et kall som jeg ikke blir møtt på. Jeg hadde en biskop som ikke ville ordinere meg fordi jeg var kvinne, men jeg har holdt ut. Denne erfaringen kan jeg bruke til det beste, sier Kari Veiteberg.

Pave Frans

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sammenlignet henne med pave Frans da hun ønsket den nye Oslo-biskopen velkommen torsdag.

– Du har det som gjør at Den norske kirke kan være troverdig i sin tale om Jesus. Du møter folk i øyehøyde og gir dem en følelse av hellig grunn når de står på Oslos kumlokk med bilde av St.Hallvard, sa kirkerådslederen.

– Hvordan er det å bli kalt Norges pave Frans?

– Jeg vet ikke hvordan det er for ham å bli sammenlinget med meg. Vi følger i Frans av Assisis ånd, begge to: «Gå ut og forkynn, og om nødvendig med ord», sier Kari Veiteberg.

LES OGSÅ: Hun er grasrotas favoritt

Historisk

– Du er verdenshistorisk, sa preses Helga Haugland Byfuglien til den nye kollegaen i bispekollegiet.

Biskopenes leder var stolt og glad for at Veiteberg nå er biskop og gjør at bispekollegiet nå har seks menn og seks kvinner. At Veiteberg ville bringe kollegiet i kjønnsbalanse spilte en rolle i Kirkerådets valg av Veiteberg, innrømmer rådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Men det var andre kvaliteter som avgjorde, og som ble lagt vekt på, sier hun til Vårt Land.

Religiøs leder

– Jeg er stolt, skjelven og rørt, sa Veiteberg og takket blant annet venner og familie for støtten:

– Hva vil du gjøre ut av at du er første kvinne i Oslo bispestol?

– Jeg må være meg, og jeg er kvinne. Det er viktig å vise at religiøse ledere kan være kvinner, for her er vi i en by med mange tros- og livssynssamfunn, sier Kari Veiteberg.

Fram til hun blir vigslet i Oslo domkirke 17. desember bærer hun tittelen biskop-elekt.

LES OGSÅ: Finner gudsbevis i fengselet

Legge ned kirker

Som biskop for hovedstaden risikerer Kari Veiteberg å måtte legge 10-15 kirker i hovedstaden. Nedleggelsen av Bredtvedt menighet var enkeltsaken som ga flest søvnløse netter, sa avtroppende Oslo-biskop, Ole Christian Kvarme, i intervju med Vårt Land tirsdag denne uken.

– Jeg må stå i det når jeg som biskop må gi tunge meldinger til menighetene. Så må jeg formidle det slik at vi også tar vare på dem som blir rammet. Det tror jeg at jeg kan være god til, sier Veiteberg.

– Er du forberedt på kjeft og bli upopulær på slike saker?

– Økonomien er slik at noe må strammes inn. Jeg håper at jeg kan bidra til å finne gode og kreative løsninger, sier Kari Veiteberg.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land. Han har arbeidet i Vårt Land siden 1996 og har tidligere vært deskjournalist, presentasjonssjef og nyhetsleder i avisa. Han skriver blant annet om forfulgte grupper, religiøse minoriteter og menneskerettigheter.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter