Nyheter

Her partiprofilenes viktigste verdisaker

Hva er det viktigste verdispørsmålet i neste stortingsperiode? Slik svarer toppene når de snakker til mange hundre fra kristen grasrot.

Eirik Faret Sakariassen, sentralstyremedlem i SV: Valget og neste periode skal bli et generaloppgjør med de økende forskjellene i Norge. Det er et viktig verdivalg. Det handler om politisk vilje – og det er et spørsmål om moral. Lar vi forskjellene øke, får vi et kaldere samfunn.

Hadia Tajik, Ap-nestleder: Forskjellene har økt mellom rik og fattig, by og land og mellom menn og kvinner. Det må vi snu. Skal vi kunne dele rettferdig, kan vi ikke fortsette å gi mange milliarder i skattekutt. Det har vi ikke råd til, så lenge bestemor ikke får den hjelpen hun trenger.

Iselin Nybø, stortingsrepresentant Venstre: De store verdidebattene handler ikke om dusjing i gym, brunost eller K'en i religionsfaget. Den handler om Norge skal være et land som stenger grensene og jobber med egne problemer – eller gå sammen med resten av Europa når USA ikke stiller opp for klimaet.

Knut Arild Hareide, KrF-leder: Vi må stoppe reisen mot et sorteringssamfunn. Ønsker vi oss et samfunn der vi skal jakte etter det perfekte? Eller skal vi si til alle mennesker: Dere er alle perfekte, slik dere er. Vi må la etikken styre teknikken.

Bent Høie, Høyre-nestleder: I neste periode skal vi ta stilling til bioteknologiloven. Dette handler om menneskeverd. Da må vi ikke heve terskelen for hva som omtales som et verdig liv. Her skiller de to store partiene seg fra hverandre.

Solveig Horne, Frp-statsråd: Vi må ta videre de verdiene det norske samfunn er bygget på: Demokrati, likeverd og ytringsfrihet. Da må vi sikre at foreldre blir gode og trygge voksne for sine barn.

Geir Pollestad, Sp-representant: Vi må bygge ned forskjeller mellom folk – og bygge opp tillit. Da må vi få en integreringspolitikk som bygger bro. Dessuten må det bli mindre jeg, meg og mitt – og mer vi, oss og vårt.

Anna Kvam, stortingskandidat Miljøpartiet De Grønne: Det burde være en norsk verdi å gjøre noe godt for noe som er større enn oss selv. Noen vil kalle dette for nestekjærlighet – jeg kaller det solidaritet. Den viktigste verdisaken er å vise solidaritet med de som kommer etter oss.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter