Nyheter

Vil frata foreldre oppholdstillatelsen

Sylvi Listhaug vil frata oppholdstillatelsen til foreldre som sender barn på koranskole i utlandet. Jan Bøhler (Ap) er åpen for forslaget.

– Foreldre som sender sine barn til koranskole i hjemlandet bør få trukket tilbake oppholdstillatelsen. Det er grufullt å tenke på at barn blir utsatt for dette i 2017. Vi må stå opp for disse barna når ikke foreldrene gjør det og sette foten ned, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Dansk Folkeparti varslet nylig at de vil fremme et lignende forslag i det danske Folketinget etter sommerferien, og det ligger an til at dette forslaget vil få flertall sammen med Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Nå vil Listhaug at det samme skal innføres i Norge.

– Som samfunn må vi sette en tydelig strek for hva som er akseptabelt. Ved å trekke tilbake oppholdstillatelsen til foreldrene, er det et tydelig signal om hva det norske samfunnet mener om dette, fortsetter Listhaug.

LES MER: Norsksomalisk ungdom blir sendt til Somalia for å gå på koranskole

Mange tilfeller

Hun mener at barn som blir sendt til utlandet står i fare for å oppleve tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og viser til tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som hadde nærmere 600 slike saker i 2016. Det er en økning på 50 prosent siden 2015.

– Vi må ta på alvor at enkelte barn og unge i Norge blir utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, sosial kontroll og blir sendt til koranskoler i utlandet. Det er fullstendig uakseptabelt og er en del av en ukultur som ikke hører hjemme i Norge, sier Listhaug som mener dette har store konsekvenser for barna.

– Dette er ikke bare hemmende på integreringen, men det er fullstendig uakseptabel behandling av barna. Flere koranskoler har tidligere blitt avdekket med å drive med mishandling og tortur av barn fordi de ikke kan sitere koranen godt nok. Denne typen ukultur har ingenting i Norge å gjøre. Det legger et press mot det norske samfunnet og våre verdier, når vi ser at denne typen saker øker. Det er uakseptabelt uansett hvilken bakgrunn man har, og vi vil lansere tøffere tiltak for å få bukt med problemet, sier Listhaug.

LES MER: Koranskole delte ut info om oppdragervold

Åpen

Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er også åpen for forslaget.

– Det er barn som sendes til koranskoler i for eksempel Somalia mot deres egen vilje og opplever grov behandling, sier Bøhler.

Han mener det viktigste er å finne ut hvor mange dette gjelder og om disse er der ufrivillig. Videre påpeker Bøhler at barn over 12 år har en rett til å samtykke til å dra på slike utenlandsopphold, og at man allerede i dag har rettslige virkemidler i tilfeller hvor barn over 12 år ikke har samtykket.

– Men jeg er samtidig åpen for alle tiltak som kan gi oss flere virkemidler, sier han og vil ikke avvise forslaget om å ta fra foreldre oppholdstillatelsen. Han understreker at saken ennå ikke er behandlet i Arbeiderpartiet.

– Det kan også være at barna vil rammes dersom foreldrene fratas oppholdstillatelsen. Derfor må hvert tilfelle vurderes individuelt, og hensynet til barnas beste må være en del av denne vurderingen, sier Bøhler.

LES MER: Kolberg i strupen på Listhaug

Dilemmaer

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, har hørt flere eksempler hvor barn blir sendt til sitt opprinnelsesland for en periode for å gå på koranskole, muslimsk skole eller med mål om å demme opp for at barna er i ferd med å bli «for norske».

– Men dette er ikke et utbredt problem. Allikevel er det svært dramatisk for de barna det gjelder og potensiell omsorgssvikt, sier han.

Raja understreker at norske foreldre i utgangspunktet skal ha stor grad av frihet og mener at å ta fra foreldrene oppholdstillatelsen ved slike forhold reiser en del dilemmaer. Venstre-politikeren mener norske myndigheter heller må ta i bruk andre virkemidler.

– I noen tilfeller må barnevern og politi kobles inn om barn blir tatt bort mot sin vilje. Men det viktigste handler om å oppdra innvandrermiljøer.

LES MER: – Listhaug bruker kristne verdier i kulturkrig

Ulike årsaker

Hilde Lidén, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har forsket på lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn fra Somalia og Pakistan. Hun advarer mot å generalisere og mener det er flere grunner til at norsk-muslimske foreldre sender barna til opprinnelseslandet for en periode.

– I noen tilfeller er det tilfeldig at man blir værende, for eksempel familierelaterte grunner. Andre opplever at privatskolene i hjemlandet har bedre undervisning i matte og engelsk enn den norske skolen. Andre igjen sender barna bort for å disiplinere dem. De kan for eksempel ha havnet i et dårlig ungdomsmiljø i Norge, sier forskeren.

LES MER: Advarer mot koran-SFO

«Kultur-rehabilitering»

Lidén understreker at nærhet til egen kultur og religion også er en sterk motivasjon for mange foreldre. Man ønsker at barna skal få oppleve å være i et land der foreldrenes religion og måte å forstå verden på er dominerende.

– I den somaliske diasporaen har man et eget begrep for dette – det kalles å være på «kultur-rehabilitering». Det er et kjent fenomen der foreldrene som bor i vestlige land føler barna trenger en oppstramning, forklarer hun.

– Har du møtt innvandrerbarn som har blitt radikalisert av å gå på koranskoler i utlandet?

– Ingen av de som vi har snakket med ble mer ekstreme. Tvert i mot – et opphold i Kenya eller Somaliland var en vekker for dem. De så hva slags muligheter de har i Norge. De ville satse på utdanning og det Norge kan gi dem av muligheter.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter