Nyheter

– Listhaug straffer barn dobbelt

– Blir like merkelig som å forby at barn sendes på en bibelskole om sommeren, sier De Grønne om Listhaugs forslag om å ta fra oppholdstillatelsen til foreldre som sender barn på koranskole i hjemlandet.

– Vi må stå opp mot ekstrem islamisme, men vi kan ikke gjøre det til en straffbar handling å sende barn på koranskole, sier Une Aina Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Trekke oppholdstillatelsen

I dagens Vårt Land tar innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til orde for å trekke tilbake oppholdstillatelsen til foreldre som sender barn til koranskole i utlandet.

– Vi må ta på alvor at enkelte barn og unge i Norge blir utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, sosial kontroll og blir sendt til koranskoler i utlandet. Det er fullstendig uakseptabelt og er en del av en ukultur som ikke hører hjemme i Norge. Ved å trekke tilbake oppholdstillatelsen til foreldrene, er det et tydelig signal om hva det norske samfunnet mener om dette, sa Listhaug blant annet.

LES MER: Norsksomalisk ungdom blir sendt til Somalia for å gå på koranskole

Ikke en rettstat verdig

De Grønne mener Listhaug med forslaget gir barn en dobbel straff.

– Dersom barn allerede utsettes for noe de ikke skal bli utsatt for ved en koranskole, vil disse få en dobbel straff ved å sende foreldrene ut av landet. Vi har allerede et regelverk i dag med mulighet for å straffe folk som begår mishandling eller overgrep mot barn, sier Bastholm.

MDG-politikeren mener Listhaug setter alle med oppholdstillatelse i samme bås uansett om de har vært i Norge i to eller 30 år.

– De som har fått innvilget opphold i Norge, har fått det av en grunn, som humanitære årsaker. Det er ikke en rettsstat verdig å straffe folk forskjellig med bakgrunn i om man er født her eller ikke, sier Bastholm.

Mistenkeliggjøring

Også Lars Gule, førsteamanuensis og islamforsker ved Høgskolen i Oslo, reagerer sterkt på forslaget fra Listhaug.

– Dette bør på ingen måte innføres. Det er en del av en beklagelig mistenkeliggjøringspolitikk som rammer innvandrere og muslimer generelt, sier Lars Gule,

Gule understreker at det ikke er ønskelig at foreldre sender barn på skoler i opprinnelseslandet, men at man må bruke andre virkemidler enn å forby det.

– Det er viktig å holde kontakten med opprinnelsesland. Mange vil si at dette er verdifullt med tanke på røtter, identitet og egen kultur. Men her gjelder det å finne en balanse, og den må finnes i samarbeid og dialog mellom foreldre og skole og andre offentlige myndigheter, sier Gule.

Han mener man ikke bare kan forby ting fordi man ikke liker det.

– Å bruke så restriktive virkemidler som å frata oppholdstillatelse er håpløst. Konsekvensen av dette er polarisering og stigmatisering, sier Gule.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter