Nyheter

Sterke reaksjoner i Salt

Kvinner i menigheten Salt reagerer på Vårt Lands artikkel om underordning av kvinner i pinsemenigheten. Det er helt galt å sidestille Hillsong Norway og Salt, sier Elisabet Giske.

Vårt Lands artikkel «Kvinner underordner seg i Norges hippeste menigheter» har vakt sterke reaksjoner, fra miljøer både i og utenfor Pinsebevegelsen. Artikkelen siterer Hillsong Norway-pastor Brit Krogedal, som sier at hun «opplever det slik at jo mer jeg underordner meg mannen min, jo mer autonomi får jeg,» og diskuterer hvilke kjønnsroller «pastorparet» er et uttrykk for. Gina Gjerme, som er hovedpastor i menigheten Salt sammen med sin mann Øystein, uttalte at «hun ikke hadde noe imot Krogedals uttalelser. Ordet underordning kan virke skremmende, men her handler det om å anerkjenne hans gaver til å være leder».

Elisabet Giske, som er leder i Salt, mener artikkelen ikke gjenspeiler virkeligheten.

Jeg reagerer på overskriften og ingressen til artikkelen, som er det eneste som ikke krever innlogging, sier Giske, og avviser at Salt praktiserer underordning på grunn av kjønn. Hun bekymrer seg for hva unge kvinner som er på vei inn i menigheten tenker.

Jeg vil avkrefte at det er slik Salt tenker om kvinnelige ledere. Jeg har selv gått i Salt i fire år, og har virkelig blitt satset på, sier Giske.

LES PÅ VERDIDEBATT: – Ikke i lynfart med kvinnelig lederskal, men riktig vei 

«Ønsker likestilling»

Hun mener Salt, som andre menigheter, har «et stykke igjen å gå når det gjelder likestilling.»

Men det er ikke viljen og ønsket det står på, sier Giske.

Jeg kjente meg overhodet ikke igjen i beskrivelsen av Salt. Det er ikke slik vi bygger menighet; vi har mange dyktige kvinner på alle nivåer, og i alle slags sivilstatuser, sier Tonje Fyhn, som sitter i lederteamet i Salt.

Jeg tar avstand fra uttalelsen om underordning, og opplever at Salt har blitt kuppet av en sak vi ikke kjenner oss igjen i, sier hun.

«Kvinner på alle nivå»

I et innlegg som er sendt til Vårt Land mandag skriver Intro-pastor Brit Krogedal at hun «i etterpåklokskapens navn kan se at jeg kunne fått budskapet mitt tydeligere frem ved valg av andre ord».

Hun skriver også at Hillsong Norge «anerkjenner og verdsetter kvinner i lederskap på alle nivå, og ser på kvinner som en ressurs i ledelse».

– Vi har vi gode eksempler på tydelige og gode kvinnelige ledere og pastorer både nasjonalt og globalt. Dette gjenspeiles både i sammensetningen av Ledergruppen og Pastorforum i Hillsong Norway, hvor andelen kvinner er henholdsvis over 40 og 50 prosent, skriver hun.

Artikkelen «Kvinner underordner seg i Norges hippeste menigheter» er nå åpen og kan leses uten innlogging. 

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter