Nyheter

Mener Brende har forsømt bistand

Utenriksminister Børge Brende har konsentrert reisevirksomheten sin til USA og Europa. – Det viser behovet for egen utviklings- og bistandsminister, mener Aps Åsmund Aukrust. Han får støtte fra KrF.

– Dagens regjering er den første siden 80-tallet som ikke har en egen bistandsminister, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

Bistandsministerposten ble først opprettet, da med eget departement, under Kåre Willoch i 1983, Senere ble det videreført som egen minister i utenriksdepartementet. Fra omkring år 2000 ble posten kjent som utviklingsminister. Det vakte oppsikt da Erna Solberg presenterte en regjering uten bistands- eller utviklingsminister i 2013.

– Vi, og de fleste andre partiene på Stortinget, advarte mot dette da regjeringen ble innsatt, fortsetter han.

Mister framtredende posisjon

For Aukrust er det viktigste ankepunktet at Norge nå ikke har en like framtredende posisjon i internasjonale fora som tidligere. Det er KrF-generalsekretær og tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson enig i.

– I et forum som Verdensbanken, får man kun tale dersom man sender en minister. Da jeg var utviklingsminister, måtte jeg ofte tale på vegne av hele Norden, ettersom de andre nordiske landene gjorde slik Norge gjør nå. De sendte en statssekretær eller diplomat, forteller hun.

– Området lider under at man ikke har en egen representant ved kongens bord. Jeg viser blant annet til at 1,5 milliarder bistandskroner ble flyttet for å håndtere flyktningkrisen i 2015, sier Frafjord Johnson.

LES MER: Bistandstopper vil fjerne bistandsprosent

Departementet uenig

I en e-post til Vårt Land skriver statssekretær Marit Berger Røsland at Aukrusts kritikk treffer dårlig.

– Vi har vært tydelig til stede i viktige utviklingspolitiske fora, og regjeringen har tatt internasjonalt lederskap i mange sentrale utviklingsspørsmål. Vi har en tydelig stemme i internasjonale fora, ikke minst for å bidra til økt internasjonal innsatsvilje og samarbeid.

Berger Røsland framhever også at regjeringen har økt bistandsbudsjettet på noen områder.

– Vi har doblet bistanden til utdanning, i kontrast til den rødgrønne regjeringen som kraftig reduserte andelen av bistanden som gikk til utdanning.

– Prioriterer USA og Europa

– Børge Brende prioriterer USA og Europa, mener Aukrust, og viser til en oversikt fra Aftenposten 29. mars. Denne viser at utenriksministeren i perioden mars 2014 til januar 2017 la 15 besøk til Washington, og 11 hver til New York og Brussel. Ingen byer utenfor Europa og USA fikk mer enn to besøk av Brende.

Imidlertid har utenriksministeren trappet opp sin reisevirksomhet til utviklingsland det siste året. Han har blant annet besøkt Tanzania og Sør-Sudan.

Likevel er ikke Aukrust fornøyd:

– Vi vil ikke nedprioritere Europa, men Børge Brende har selv gjort mye av europaministerens jobb, med sine mange turer til Brussel, sier Aukrust.

– Jeg antar at Aukrust også er kjent med at utviklingsspørsmål ofte er på dagsorden i møter i Washington og Brussel, svarer statssekretæren.

LES MER: Flyktninger tok mye av bistanden

Vil gjeninnføre posten.

– Jeg vet i alle fall at de rødgrønne partiene, samt Kristelig Folkeparti, vil reversere denne politikken, og gjeninnføre en bistandsministerpost, sier Aukrust.

– KrF er såpass tydelig imot regjeringens politikk på feltet at de lagde en egen motmelding, da regjeringen slapp sin stortingsmelding om utviklingspolitikk i 2016. Det er første gang jeg kan huske at et støtteparti har sluppet stortingsmelding mot regjeringen de støtter, sier Aukrust.

Kombinerte utvikling med miljøvern

Frafjord Johnson er glad for at Ap nå ønsker seg en egen minister med ansvar for utviklings- og bistandsområdet.

– Under den rødgrønne regjeringen kombinerte man utvikling med miljøvern, og det er heller ikke ideelt, mener hun.

– Det var en post som var skreddersydd for Erik Solheim, kontrer Aukrust. Etter Solheims avgang i 2012 ble det oppnevnt separate miljøvern- og utviklingsministre.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter