Nyheter

En av disse blir biskop i Oslo

Tre kvinner og to menn kjemper om å bli Ole Chr. Kvarmes etterfølger.

Oslo bispedømmeråd offentliggjorde fredag at de har nominert Anne-May Grasaas, Kåre Rune Hauge, Marit Halvorsen Hougsnæs, Sturla Johan Stålsett og Kari Veiteberg til biskop i Oslo.

– Vi er godt fornøyd med de fem kandidatene vi nå har nominert til å bli Oslos neste biskop, sier leder i Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen.

- De representerer et bredt spenn i bakgrunn og profil og vil på ulike måter kunne fylle den utfordrende rollen som biskop i Oslo bispedømme. Vi vil takke alle som har stilt seg til disposisjon til denne viktige posisjonen, både for kirken og for samfunnet, sa han da nominasjonslisten ble presentert.

Bispedømmerådet har sett etter en biskop som vil peke på Kristus, engasjere folk og som kan stake ut veien framover for folkekirken i bispedømmet.

– Vi har også lett etter en biskop som kan være både tydelig og samlende, som kan vise vei og som kan hjelpe oss til å forstå hvordan evangeliet er relevant for mennesker i dag, sa Sandaker-Nielsen.

Fram til 16. juni er det mulighet for supplerende nominasjon. Deretter starter avstemningen, og til sist – 13. september – kan Kirkerådet tilsette den de selv vil ha blant de tre som har fått størst oppslutning i den brede, kirkelige avstemningen.

Ulik bakgrunn

Blant de nominerte er det et flertall av kvinner, tre av fem. Én av de nominerte, Veiteberg, er utdannet ved Det teologiske fakultet, de fire andre ved Menighetsfakultetet. Stålsett og Veiteberg, som forøvrig er svoger og svigerinne, er de to eneste som har teologisk doktorgrad. Stålsett er den av de nominerte med minst erfaring som menighetsprest.

To av de fem utvalgte har vært bispenominert tidligere: Grasaas i Agder og Telemark bispedømme, og Veiteberg både i Bjørgvin og Sør-Hålogaland.

Med unntak av Kåre Rune Hauge vil alle kandidatene vigsle likekjønnede par. Hauge vil likevel – hvis han blir biskop – ordinere prester som lever i likekjønnet ekteskap.

Overraskelsen

Marit Halvorsen Hougsnæs er den store overraskelsen i nominasjonen. I 30 år har hun vært en av Den norske kirkes mest innflytelsesrike bakspillere, byråkrater og utredere. Nå er hun direktør i KA og etter fristillingen fra staten «hele kirkens personalsjef».

Halvorsen Hougsnæs fikk ­bispestemmer før hun ble 40 år og er sannsynligvis den som flest ganger er spurt og hittil alltid har svart nei til å la seg nominere til biskop. Men når jobben etter Ole Christian Kvarme nå blir ledig, har hun latt seg friste.

Kriterier?

Gard Sandaker-Nielsen vil ikke svare presist på hvilke kriterier Oslo bispedømmeråd har lagt til grunn:

– Vi har spurt hvem vi mener kan passe til å bli biskop i Oslo. Vi har vært inne på mange ulike hensyn, og har foretatt en helhetlig vurdering, sier han til Vårt Land.

Dette er de nominerte:

Anne-May Grasaas (61) er domprost i Oslo bispedømme. Grasaas er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultetet. Hun ble ordinert til prest i 2002 i Trefoldighetskirken i Oslo. Hun har vært prest i den samme kirken fra 2002 til 2013 da hun ble domprost. Grasaas har tidligere vært daglig leder for Den Evangeliske Lutherske Frikirkes ytremisjon og har arbeidet for Ungdom i Oppdrag.

Kåre Rune Hauge (58) er sokneprest i Høyrbråten, Fossum og Stovner menighet i Østre Aker prosti i Oslo. Han er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultetet og ble ordinert i Arna kyrkje i 1986. Hauge har arbeidet som studentprest, landssekretær og generalsekretær for Norges kristelige Student- og skoleungdomslag før han ble prest i Østre Aker prosti.

Marit Halvorsen Hougsnæs (57) er direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA). Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet og ble ordinert til prest i Oslo domkirke i 1992. Før Hougsnæs ble direktør var hun kompetansesjef i KA, hun har vært underdirektør i Kirkerådet og kapellan og sokneprest i Oslo bispedømme.

Sturla Johan Stålsett (53) er professor ved det teologiske menighetsfakultetet, er utdannet ved samme sted og tok teologisk doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Stålsett ble ordinert i 2004 i Oslo domkirke. Han har vært generalsekretær for Kirkens Bymisjon i Oslo, hatt en rekke forskningsoppdrag for Universitetet i Oslo og arbeidet som konsulent for Kirkens Nødhjelp.

Kari Veiteberg (56) er bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ordinert til prest i 1992 i Nidarosdomen. I 2006 tok Veiteberg teologisk doktorgrad. Hun har arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter