Nyheter

Biskop og kulturminister enige: Nei til å nekte homofile vigsel

Stavanger biskop og kulturministeren er enige om at menigheter ikke kan nekte å ta i bruk den nye, kjønnsnøytrale vigselsliturgien.

Bilde 1 av 2

– Ikke overraskende. Det er det samme vi lenge har hørt fra Kirkerådet, sier Thomas Peter Randullf om uttalelsene biskop Ivar Braut og kulturminister Linda Hofstad Helleland kom med torsdag.

Den tidligere soknepresten Randullf fikk det store flertallet på menighetsmøtet i Nærbø med seg på et vedtak om at Nærbø menighet «ikke skal ta i bruk liturgien for vigsel i våre kirker».

Juridisk ryggdekning?

Tilsvarende vedtak er gjort i Eiken i Vest-Agder, i Lyngen i Troms og Kautokeino i Finnmark. Spørsmålet er om de har ­juridisk ryggdekning. I Kirkemøtets vedtak understrekes det at «de nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017».

Fire menigheter i Den norske kirke har så langt satt foten ned mot at homofile og lesbiske par skal få å gifte seg i kirkene i deres sokn.

Ikke mulig å overprøving Kirkemøtet

Men Kirkerådet har tydelig slått fast at ingen menighet kan overprøve Kirkemøtets liturgivedtak. Nå slutter Stavanger biskop og statsråden som fram til 1. januar 2017 var en del av det statlige kirkestyret, seg fullt og helt til denne lovforståelsen.

– Hva gjør dere som er uenige nå, Thomas Peter Randullf? Går dere rettens vei for å få prøvet saken?

– Jeg går ikke til rettssak for eller mot noe. Men jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal gjøre fremover. Dette dreier seg om lokalmenighetens autoritet ut fra en luthersk kirkeforståelse. Vedtaket på Kirkemøtet er resultat av en kirketenkning som gir makten til den nasjonale kirkeledelsen, svarer Randullf.

LES MER: Vigselsnekt kan ende i retten

Statsråd-spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H) fikk forrige uke et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) om hva «kulturministeren mener om at Nærbø kirke ikke vil gi tillatelse til at homofile får gifte seg i deres kirke».

– De verken bør eller kan hindre dette, svarer statsråden.

Biskop Ivar Braut har svart på bakgrunn av en henvendelse fra menighetsrådet i Nærbø.

Han viser til at det i kirkeloven heter at «menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestelige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse».

– Det er bare når Kirkemøte uttrykkelig har overlatt et spørsmål til soknemøtet at liturgier skal behandles der, mener biskop Braut.

– Ikke retningsgivende

– Menighetsmøtets vedtak er ikke retningsgivende, verken for menighetsrådet eller for prestetjenesten i Nærbø sokn. Ordningen vil derfor, slik Kirkemøtet og Bispemøtet har sagt, være slik at likekjønnede som ber om vielse i sin lokale kirke vil få det på samme måte som andre. Dette gjelder også Nærbø kirke, skriver biskopen i en pressemelding.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter