Nyheter

Fykse Tveit vil ikke bli biskop nå

KV-leder Olav Fykse Tveit har sagt nei til å være bispekandidat i Oslo. 10 andre er intervjuet.

Bilde 1 av 2

Arbeidet med å rekruttere Den norske kirkes nye biskop i Oslo, er godt i gang, forsikrer bispedømmerådslederen.

10 av dem som har sagt ja til å bli vurdert for nominasjon, har vært gjennom grundige intervjuer. Fredag 19. mai blir fire eller fem av dem nominert til jobben som blir ledig når Ole Chr. Kvarme pensjonerer seg over sommeren.

– Å skaffe biskop er noe av det viktigste et bispedømmeråd gjør. Målet er at Oslo skal få den beste biskopen vi kan få. Da må vi gjøre en skikkelig, men tidkrevende jobb, sier bispedømmerådsleder Gard Sandaker-Nielsen som ikke vil angi hvor mange som har vært med i intervjurunden.

Han forteller at rekrutteringsprosessen startet i februar. På marsmøtet gjorde rådet en selvstendig vurdering av hvilke personer de kunne tenke seg å spørre om å være med i prosessen.

Ja og nei. – En god del svarte ja og noen svarte nei.

De utvalgte har vært i grundig intervju ansikt til ansikt med bispedømmerådets leder og nestleder, Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad, og stiftsdirektør Elise Sandnes.

– Vi er veldig godt fornøyd med de personene som har vært med i denne prosessen. Vi har selvsagt også innhentet flere referanser for alle som er aktuelle i avstemningen vi skal ha i bispedømmerådet., for også på den måten å forsikre oss om at kandidatene er gode, sier bispedømmerådslederen.

Han er helt taus om hvem som har sagt nei til å la seg nominere.

Men Vårt Land vet at Olav Fykse Tveit, som nå er generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, er en av dem som takket nei til å bli vurdert for bispenominasjon nå. Han ønsker ikke å kommentere dette overfor Vårt Land nå. Hans andre åremål som toppleder i den økumeniske verdensorganisasjonen går ut i slutten av 2019.

KV-generalen har vært hyppig nevnt i spekulasjonene om ny Oslo-biskop. Han ble også foreslått av suverent flest personer og instanser i den uformelle innhentingen av kandidatnavn som Oslo bispedømme inviterte til tidligere i vår.

En ny Stålsett?

En annen som har vært lansert som sterk kandidat til bispestolen er Sturla Stålsett, som nå er professor ved Menighetsfakultetet. Han har bakgrunn blant annet som tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon Oslo og styreleder i Åpen folkekirke.

Vårt Land vet at Stålsett har svart ja til å bli vurdert for nominasjon, og at han er blant de som har vært inne til «bispejobb-intervju».

Usikkert utfall

Helge Simonnes, Vårt Lands tidligere sjefredaktør, skrev nylig en kommentar i Dagsavisen der han slo fast at Stålsett ville bli ny Oslo-biskop hvis han sa ja til nominasjon.

En rekke velinformerte kilder mener det ikke er grunn til å ta dette utfallet for gitt.

De fleste regner med at den nye Oslo-biskopen ideologisk vil stå nær Åpen folkekirke, og utvetydig si ja til vigsel av likekjønnede. Men flere fremholder overfor Vårt Land at det er nokså åpent hvem som blir nominert og i siste omgang, 13. september, tilsatt av Kirkerådet.

Domprost og bymisjonær

I den uformelle navneinnhentingen til hjelp i bispedømmerådets arbeid, var det flere som foreslo bymisjonsprest Kari Veiteberg og domprost Anne-May Grasaas enn Sturla Stålsett. De andre som flere enn 10 foreslo i den runden var Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo og stipendiat ved Menighetsfakultetet, og Kåre Rune Hauge, sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner sokn.

Flere observatører spår at det blir stor spredning av stemmene ved bispeavstemningen i Oslo.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter