Nyheter

Skeptiske til foreningen FRI

Å samarbeide med foreningen FRI om «rosa kompetanse», kan bli vanskelig, mener utvalgsleder.

– Kirken trenger å heve sin kompetanse på kjønnsidentitet. Men jeg er usikker på om ordet «rosa kompetanse» er riktig å bruke. For meg er det viktigere å snakke om å heve kunnskap om LHBT-feltet i kirken, sier Bjarne Olaf Weider.

Ullensaker-prosten leder utvalget som skal gi Bispemøtet råd om hvordan homofile og lesbiske prester kan få bedre arbeidsforhold. Utvalget ble satt ned etter at prester i et brev til biskopene blant annet skrev at ««Den norske kirke er i utgangspunktet ikke nødvendigvis en sunn arbeidsplass for LHBT-personer».

LES MER: Skal trene på å være regnbuekirke

LES OGSÅ: Lesbisk prest takker nei til to jobber

– Vanskelig

Representanter fra utvalget har hatt møter med foreningen FRI og ansatte i Rosa kompetanse. Men Weider er kritisk til å samarbeide tett med dem videre.

– Rosa kompetanse er én spesiell avdeling innen Foreningen FRI. Det kan være vanskelig for oss som kirke å godta den bevegelsen, sier Bjarne Olaf Weider.

– Hva er problematisk med FRI?

– Jeg tror mange assosierer dette med noe som kirken ikke kan stå for, sier Weider, som ikke ønsker å svare mer konkret.

Prosten vier ikke likekjønnede og har blitt utfordret på sitt standpunkt i utvalget.

– Men jeg har ikke hørt at noen sagt at jeg er uegnet til å lede utvalget. Bispemøtet var klar over mitt standpunkt da de oppnevnte meg, sier Weider.

LES OGSÅ: Varsler død og ulykke

– Mye å lære

I Foreningen FRIs verdigrunnlag heter det at de skal «arbeide for at familiebegrepet ikke defineres ut ifra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er, eller ut ifra heteronormative forståelser av familien og av foreldre».

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum ser ikke at dette er noe problem.

– Vi samarbeider med mange organisasjoner. De har sitt verdigrunnlag. Vi har mye å lære av deres kompetanse, sier hun.

LES OGSÅ: Vigselssaken er død, hva nå?

– Inn bakdøra

Også Øivind Benestad er redd for at FRI skal få for stor innflytelse i Den norske kirke. Den daglige lederen i stiftelsen MorFarBarn.no meldte seg ut av kirken og måtte forlate sin plass i Kirkemøtet etter at det vedtok vigsel for homofile i år.

– Jeg er svært skeptisk til utsagnene fra Kristin Gunleiksrud Raaum på Kirkemøtet. Det man kan få inn bakdøra med «rosa kompetanse», er en alminneliggjøring av en helt ny etikk som kirken aldri har stått for. Én sak er å ha gode holdninger i møte med folk som har andre seksuelle tiltrekninger. Men med FRI følger en omfattende ideologisk pakke som mange i kirken er naive til, sier Benestad og hevder at FRIs mål er å demontere den klassiske tenkningen rundt kjønn og seksualitet, familie, barn og ekteskap.

Han er redd kirken blir en kjønnspolitisk arena, noe han mener vil føre til konflikter og splittelse i mange menigheter.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er nyhetsleder i Vårt Land. Har du nyhetstips, send mail til kjell.kvamme@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter