Nyheter

Lagde spesial-messe for demente

Sist uke ble Norges første demensvennlige gudstjeneste avholdt. Arrangørene ønsker å møte den vegringen mange pårørernde har for å ta demente med i kirken.

– Vi ønsket å løfte opp en gruppe mennesker som på mange måter er usynlig i samfunnet, sier Petter Johannessen, sokneprest i Greåker.

Han så tilfeldigvis en dansk TV-gudstjeneste for en tid siden.

– Da forsto jeg at denne var tilrettelagt spesielt for demente, og at menigheten hadde arrangert slike gudstjenester jevnlig i flere år. Vi drøftet dette i prestekollegiet i Sarpsborg. Så spurte vi demensforeningen i Østfold og demensteamet i kommunen om deres mening. På alle hold møtte vi velvilje.

Forenklet gudstjenesten

En forenklet, forkortet gudstjeneste med gjenkjennelige elementer, ble utformet.

– Vi valgte å skrelle bort noe og la vekt på å være korte, konsise og tydelige i det som skulle formidles. Gudstjenesten måtte ikke bli så ordrik som en «ordinær» høymesse, og den måtte romme mer sang og musikk enn det som er vanlig, forklarer Johannesen.

– Dette høres veldig fint ut, og er helt i tråd med gudstjenestereformens ideal: En gudstjeneste for alle, sier Hans Arne Akerø, leder av Kirkerådets seksjon for gudstjenesteliv og kultur.

– Mange prester har erfaring med å holde andakter på sykehjem med demensavdelinger. Men å lage egen gudstjeneste med dette som en særlig målgruppe har jeg ikke hørt om før, tilføyer han.

– Synger gjerne med

Petter Johannessen har som andaktsholder jevnlig vært på sykehjem med mange demente. Da har han opplevd hvordan sang og musikk vekker gjenkjennelse og begeistring.

– Mange synger med på sangene eller tramper takten, men mange demente glemmer fort hva de har vært med på eller hvor de er. Det vi må være opptatt av er å skape «de gylne øyeblikkene», fremholder soknepresten.

Initiativtakerne var særlig opptatt av at også hjemmeboende demente skulle komme på den demensvennlige gudstjenesten.

– Alle er selvsagt alltid velkommen til gudstjeneste, men vi vet at mange pårørende vegrer seg mot å ta med seg demente ut. De er usikre på hvordan de reagerer og er redde for at de kanskje lager lyder og blir urolige. Derfor er mange demente lite «ute», påpeker Johannessen.

Tommel opp fra Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen heier på tiltaket i Sarpsborg.

– Vi ser det som veldig viktig å tilrettelegge for at personer med demens i størst mulig grad kan være med i samfunnet. Da blir store aktører som Den norske kirke viktige, sier spesialsykepleier Liv Anita Brekke i Nasjonalforeningen til Sykepleiens nettavis.

Brekke jobber på Nasjonalforeningens Demenslinje, dit man kan ringe for å få råd. Fra den sammenhengen kjenner hun godt igjen at pårørende vegrer seg for å gå på kulturarrangementer og ut i sosiale sammenhenger.

– Da er det veldig bra og viktig at det finnes tilrettelagte tilbud som gjør det trygt og godt, sier Brekke som håper demensgudstjeneste som fenomen brer om seg.

Blir fulgt opp

Petter Johannessen forteller at det i hvert fall blir reprise i Sarpsborg:

– Vi gjennomfører en tilsvarende gudstjeneste til høsten. Videre tenker vi å gjenta dette én gang i semesteret.

– Hvordan var responsen denne første gangen?

– Vi sa at det ikke spilte så stor rolle om det kom fem eller 20. Det kom 42, og det er vi veldig godt fornøyd med. Mange sa at dette hadde vært en sterk og god opplevelse. Kirkerommet kan gjøre noe med folk. Mange av de demente som kom, hadde hatt erfaringer fra kirken, og vi valgte bevisst sanger og tekster som mange hadde et forhold til.

– Så dere brukte en «gammel» bibeloversettelse?

– Nei, vi holdt oss til 2011-oversettelsen, men vi ba Fadervår på «gamlemåten». Vi hadde heller ikke nattverd. Men vi forsto at det ikke hadde vært noe problem, så neste gang blir det nattverd.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter