Nyheter

KA i kirkelig krysspress

KA, den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen, presses fra flere kanter og må endre arbeidsform og profil. Det var høy temperatur da KA-landsrådet debatterte fremtidsstrategi.

Lokalkirkelige fellesrådsledere mener KA ikke som før kan være interesseorganisasjon for dem når Kirkerådet fra siste årsskifte også er blitt medlem i KA. Og talsmenn for Kirkerådet mener KA må foreta en rolleavklaring og ikke blande seg inn i kirkepolitikk.

KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, arrangerte tirsdag sitt første landsrådsmøte etter den store forandringen som skjedde fra 1. januar 2017: Da ble Den norske kirke nasjonalt eget rettssubjekt og Kirkemøtet ble medlem i KA. Dermed er KA ikke lenger arbeidsgiverorganisasjon bare for tilsatte i «lokalkirken», men også for prester og andre tilsatte i hele folkekirken.

Nye utfordringer 

Med 17 av totalt 68 delegater fra Kirkerådet har KAs landsråd fått en helt ny og bredere sammensetning. På landsrådet ble det tydelig at organisasjonen står overfor nye utfordringer etter at Den norske kirke som eget rettssubjekt ble KA-medlem.

Frank Grimstad, som har vært direktør gjennom organisasjonens 27 år, er enig i at KA mer enn før befinner seg i kirkelig krysspress.

– Men jeg opplevde landsrådsmøtet som demokrati på godt nivå. KA må håndtere motsetninger som finnes i kirken som helhet. Å late som om uenighetene ikke finnes, er å stikke hodet i sanden, sier Grimstad til Vårt Land.

– Er KA en annen organisasjon etter at Kirkerådet er blitt en stor og tung medlemsorganisasjon?

– Jeg mener vi er blitt en mye bredere og tyngre, men at det ikke er grunnlag for å si at KA er en annen organisasjon enn før årsskiftet, svarer KA-sjefen.

Nytt nettverk etableres

En del ledere i lokale kirkelige organer frykter at KA med sentralkirkelige organer som stort og innflytelsesrikt medlem, ikke lenger kan tale deres sak i kirkepolitikken.

Vårt Land skrev allerede i etterkant av Kirkemøtet i januar om et møte der 18 av de største fellesrådene i Den norske kirke bestemt­e seg for å organisere seg i et nettverk, for å få større gjennomslag i kirkepolitikken­.

LES MER: Vil ha omkamp om kirkemakt

Fellesrådene i Sandnes og Stavanger har stått i bresjen for å danne et slikt nettverk som nå omfatter 27 av de største fellesrådene.

Geir Mykletun, lederen i Sandnes kirkelige fellesråd, målbar bekymringen for KAs nye rolle på landsrådsmøtet:

– At rettssubjektet Den norske kirke er kommet inn som medlem i KA, kan være med på å styrke fellesrollen som arbeidsgiver for alle ansatte i kirken. Det er et kjempepluss. Samtidig kan det være at KA nå må tone ned sin funksjon med å ivareta de kirkepolitiske posisjonene som fellesrådene har vært vant med at KA har gjort, sa han.

– Vi ønsker å ivareta den interessefunksjonen KA har hatt inntil nå på vegne av fellesrådene i et eget nettverk, tilføyde Mykletun.

LES MER: Endelig enighet om avtaler for fristilt folkekirke

– Svekkes KA ved at de største fellesrådene vil danne eget nettverk?

– Må avklare rolleforståelse

– Jeg håper og tror at KA fortsatt vil være et godt redskap for å ivareta interessene til lokalkirken og fellesrådene rundt i landet, svarer Grimstad.

Assisterende direktør i Kirkerådet, Gerd Karin Røsæg, mener KA må ta en gjennomgang av sin rolleforståelse.

– Vi må se på hva KA som arbeidsgiverorganisasjon skal gjøre for å legge til rette for gode vilkår for arbeidsgiverne og hva som er mer rene kirkepolitiske spørsmål. Her kan det være interessemotsetninger blant KAs medlemmer, og da vet jeg ikke om KA skal bruke mye tid og krefter på de spørsmålene, sier Røsæg til KPK.

Til dette sier Grimstad:

– Vi har hatt en kontinuering drøfting av KAs rolle, men jeg sliter med å se at vi skal finne en ny rolle. Når vi går inn i kirkepolitiske spørsmål er det ikke for å konkurrere med Kirkerådet eller «leke Kirkemøte», men utfra vår rolle som arbeidsgiver.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter