Nyheter

Aps partitopper ruster til verdikamp

Ap-toppene setter prestisjen inn for å redde K-en i KRLE-faget. Men slaget om KRLE er bare ett av flere verdioppgjør under helgens landsmøte.

Før Aps landsmøtet startet var oppfatningen at striden om KRLE-faget ett av de slagene som ledelsen tålte å tape. Men Vårt Land kjenner til at foran morgendagens avstemning ruster toppene seg til kamp til det siste.

– Det er lettere å si ja til K’en nå enn før, uttaler Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet.

Slaget om KRLE er bare ett av flere verdioppgjør under landsmøtet. Tajik vil i talen til landsmøtet ventelig selv legge inn et sterkt forsvar for ikke å røre dagens navn på livssynsfaget KRLE.

LES MER: Tegnet nytt ideologisk skille 

«Mer inkluderende»

Det er AUF-leder Mani Hussaini og ­lederen av Kvinnenettverket Anniken Huitfeldt som presser frem avstemning om KRLE. Mens sentralstyret ikke vil formulere noe om fagnavnet, har de to tatt dissens der de ønsker følgende formulering: «Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne ‘K’ fra KRLE-faget».

Nestleder Tajik er ikke sikker på hvordan striden ender, men legger nå tyngde inn for å stoppe dissensen fra Hussaini og ­Huitfeldt.

LES MER: AUF-appell om å droppe oljeleting 

Tajik: Et lett ja

RLE-faget ble til KRLE etter at KrF fikk et punkt om dette inn i samarbeidsavtalen. Overfor Vårt Land gir Tajik denne forklaringen om hvorfor det er viktig å beholde K’en:

– Fordi K-en bare konstaterer fakta. Kristendommen har en særskilt rolle i vår norske historie, vi har en kristen-humanistisk arv. I motsetning til tidligere debatter om dette, så følger det heller ikke med krav om detaljstyring av faget. Det gjør at det er lettere å si ja til K-en nå enn før.

– Huitfeldt mener at Ap må fjerne K-en for å skape mangfold og toleranse og et livssynsåpent samfunn. Hva er din kommentar til det?

– Det er jeg uenig i. Man kan synliggjøre sin historie og kristendommens særskilte rolle, og samtidig være mangfoldige og livssynsåpne.

– Dette er en kamp du og ledelsen kan tape. Hvordan tror du sjansen er for å vinne?

– Jeg tror salen er nokså delt, og landsmøtet bestemmer til slutt, svarer Ap-nestlederen.

LES MER: Støre satte SV på gangen

Splittelse

Aps fylker er splittet. Eksempelvis vil Vest-Agder kjempe mot å fjerne K’en. Mens et annet fylke der kristenlivet står sterkt – Hordaland – stiller seg bak dissensen. Aps byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup, samarbeider med KrF i byregjering, og sier han ville vært mer bekymret om Ap foreslo at kristendommens plass skulle endres mye.

– Skaper strid om KRLE unødvendig støy på landsmøtet?

– Jeg mener det vil være litt unødvendig at den typen saker preger møtet. Jeg har vært kritisk til mine egne i saker der vi har vært aggressive mot KrF. Tonen har blitt bedre den siste tiden, svarer Schelderup.

«Jonas ville endre». Men for AUF er bort med K'en kampsak nummer én. I går ettermiddag sa AUF-leder Hussaini dette til Vårt Land:

– Vårt mål er gjennomslag for å få tilbake RLE-faget. Det er det vi jobber for på landsmøtet.

Leder i Kvinnenettverket, Anniken Huitfeldt, som kjempet inn dissensen, er sparsom med uttalelser foran styrkeprøven.

– Vi ønsket det som var standpunktet vårt fram til for få år siden. Så har partilederen ønsket å endre dette, svarer Huitfeldt.

Nestleder Trond Giske vektlegger overfor Vårt Land at det er «viktig» å beholde K’en i fagnavnet.

– Men er heller ikke slik at et veldig press fra ledelsen nødvendigvis virker positivt heller, påpeker han.

LES MER: Ap-splid om KrF-samarbeid

Serie av slag

Verdislagene står ikke bare fra talerstolen. Bak lukkede dører i den viktige redaksjonskomiteen pågår det styrkeprøver om både om punkter i partiets religions- og livssynspolitikk, private skoler og familiepolitikken.

Det er komiteen som til slutt foreslår hva som skal avgjøres i åpen sal lørdag. Her er Vårt Lands oversikt over verdistrider som Ap i helgen må lande:

Privatskoler:

Aps programarkitekter har tatt signaler fra grasrota om tøffere tone mot private skoler. Formuleringen fra forrige stortingsprogram som ga et slags vern for friskoler – «sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative, ideelle skoler» – er foreslått fjernet.
Men flere fylkeslag vil gå hardere til verks. Det foreligger forslag om å fryse dagens antall private skoler og å innføre konsesjonsordninger. Fremstøttene må behandles – eller vrakes.

Religionspolitikk:

Ap-ledelsen vil programfeste klare krav til både demokrati og 40 prosents kvinneandel i trossamfunn som får statsstøtte. Unntaket er organer som tar stilling til teologiske spørsmål. Men lokallag vil fjerne unntaket. Dessuten foreligger det forslag om aktiv påmelding til skolegudstjenester og at skoler ikke skal stå for religiøse arrangementer.

Tredje kjønn:

Programkomiteen ber landsmøtet «vurdere å innføre en tredje kjønnskategori». Det foreligger ikke motforslag, men i deler av partiet vil man unngå spørsmålet. «Punktet gir unødvendig støy», bemerker et fylkeslag overfor Vårt Land.

Kontantstøtten:

Ledelsen vil programfeste avvikling av kontantstøtten, men samtidig gi «ventestøtte» til foreldre i påvente av barnehageplass. En rekke partilag kjemper den harde linja og vil kutte ord om ventestøtte.

LES MER: Mindre rødt i Aps makt 

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter