Nyheter

Ønsker mer bistand til færre land

Regjeringen har redusert antall land som mottar norsk bistand fra 116 til 85. Stortingsflertallet vil ha ytterligere konsentrasjon. Ap, Sp, SV, KrF, Venstre og KrF mener mer av bistanden bør gå til et utvalg på drøyt 20 prioriterte land.

I komitéinnstillingen til KrFs representantforslag sier samtlige partier – minus regjeringspartiene H og Frp – at «norsk, offentlig bistand med fordel kan konsentreres geografisk om færre land. I dag er norsk offentlig bistand spredt på for mange land».

Færre land totalt, men flere partnerland

De samme partiene er også kritisk til at regjeringen har plukket ut 12 såkalte «fokusland» som skal prioriteres i bistanden, og hevder at dette «ikke bidratt til noen faktisk konsentrasjon av bistanden». I stedet vil de definere et noe større utvalg av partnerland som skal prioriteres.

Partiene utenom regjeringen mener det er fornuftig med et antall partnerland i samme omfang som andre skandinaviske land opererer med. Det vil i realiteten si en dobling av dagens 12 prioriterte land. Sverige og Danmark har henholdsvis 23 og 22 prioriterte partnerland.

LES MER: Avviser bistand som pressmiddel

Fattige land må ikke svekkes

Partiene utenom de to regjeringspartiene ber om at det i de kommende bistandsbudsjettene sikres at «andelen som går til de minst utviklede landene ikke synker, og at innsatsen for å bistå landene med de største utviklingsutfordringene, som flere land i Afrika sør for Sahara, økes».

KrF fikk derimot ikke flertall for et forslag om en fordelingsnøkkel der 70 prosent av bistanden går til langsiktig utvikling, 20 prosent til de mest sårbare landene, og 10 prosent til akutt humanitær bistand. Grunn: SV gikk sammen med H og Frp mot.

Frivillige organisasjoner styrkes

Utenrikskomiteen foreslår at Stortinget ber regjeringen styrke bistanden som forvaltes av frivillige organisasjoner. Det skal skje ved å utvide perioden for rammeavtalene for frivillige organisasjoner fra fire til fem år, gjøre disse avtalene mer forutsigbare, samt forenkle rapporteringskrav.

LES MER: Disse damene mister gjerne jobben

Komiteen forslår også at Stortinget ber regjeringen legge til grunn en sårbarhetsstrategi som prioriterer de landene som henger mest etter med hensyn til FNs bærekraftsmåls fattigdomsindikatorer. Det etterlyses også ny budsjettstruktur, med en klarere og mindre overlappende fordeling av bistandsformål.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter