Nyheter

KrF og Ap i allianse mot blå bistand

Til uken legger regjeringen fram en lenge etterlyst stortingsmelding om utvikling. KrF kom regjeringen i forkjøpet, hjulpet av Ap.

En langvarig tautrekking om norsk bistandspolitikk går mot et foreløpig klimaks. Få dager før Børge Brende (H) tirsdag legger fram utviklingsmeldingen, sluttet onsdag et flertall i Stortingets utenrikskomité seg til flere forslag fra Kristelig Folkeparti til reformer i utviklingspolitikken.

Uheldig vridning av bistanden

Det omfattende representantforslaget fra KrF er et resultat av den alternative «utviklingsmeldingen» partiet la fram i september i fjor. Flere av de 13 forslagene berører det KrF oppfatter som uheldig vridning av norsk bistand de siste årene.

– KrF har vært misfornøyd med deler av regjeringens bistandspolitikk. Det inkluderer harde budsjettforhandlinger, der KrF måtte redde bistanden fra et milliardran da bistandsbudsjettet skulle ta regningen for den sterke flyktningstrømmen til Norge i 2015, sier Hilde Frafjord Johnson, KrFs generalsekretær og tidligere utviklingsminister.

Spesielt reagerer KrF på at bistanden til mellominntektsland har økt på bekostning av fattige land i Afrika sør for Sahara.

LES MER: Krever penger for å få hjelp

KrF gir ros til Ap

KrF sikret i innstillingen flertall for en rekke forslag sammen med Ap, Sp, SV og Venstre.

Frafjord Johnson roser Ap:

– Uten deres støtte ville det ikke blitt flertall for en mer fattigdomsorientert politikk. Nå sikrer vi at en større andel av den langsiktige bistanden går til de fattigste landene og mest sårbare menneskene.

Begge partiene mener bistanden er blitt for uforutsigbar og fragmentert på for mange sektorer og land, og etterlyser en bedre budsjettstruktur som gjør det enklere å se hva bistanden faktisk går til.

Mens Frafjord Johnson roser regjeringen for utdanningssatsing i bistanden, kritiserer hun «en tendens til å prioritere norske egeninteresser»:

– Stadig mer av bistanden går til bestemte politiske satsinger, noe som betyr mindre til langsiktig, bilateral utvikling til de fattigste landene. En langt større andel av bistanden vris til sårbare stater i Midtøsten og Sahel-beltet, begrunnet med migrasjon og våre egne hensyn til sikkerhet, sier hun.

LES MER: Gir regjeringspartiene stryk-karakter

Huitfeldt berømmer KrF

Utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) berømmer KrF for å ha konkretisert og dratt opp en nødvendig debatt om bistanden.

– Regjeringen har ført en tilfeldig utviklingspolitikk, tilsynelatende uten noen overordnet strategi, samtidig som det er blitt stadig vanskeligere å lese i statsbudsjettet hva bistanden faktisk går til. Stortinget har ikke fått de årlige, bistandspolitiske redegjørelsene regjeringen lovet, og stortingsmeldingen kommer først nå, helt på tampen av perioden, sier Huitfeldt.

Hun trekker fram bedre fattigdomsorientering, bedre kår for frivilligheten og garantert minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand, som felles punkter der Ap og KrF skiller seg fra regjeringens utviklingspolitikk.

LES MER: Norge dårligst i Skandinavia

Kupper KrF utviklingsmeldingen?

– Prøver KrF å kuppe regjeringens forestående stortingsmelding, ved å legge føringer før den skal behandles?

– Det viktige for oss er at vi får gjennomslag, og det får vi her. Når regjeringen ikke varslet noen stortingsmelding, utarbeidet vi vår alternative melding og fremmet forslag basert på den i Stortinget. Dette presset åpenbart regjeringen til å varsle den meldingen som nå omsider kommer, sier Hilde Frafjord Johnson.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter