Nyheter

Nav sponser healer-utdannelser

Tømreren Daniel Andre Lystad har fått Nav-støtte for å omskolere seg til å bli Rainbow Reiki-mester. Også andre har fått støtte til healerutdannelse.

Bilde 1 av 3

– Jeg ble veldig overrasket over at Nav sa ja.

Daniel André Lystad hadde jobbet som tømrer og ventilasjonsarbeider i 12 år, da ryggen hans for to år siden sa stopp. Et kompresjonsbrudd, konstaterte legen hans. Etter lengre tids sykemelding så Lystad seg nødt til å omskolere seg til et mindre fysisk krevende yrke. Et møte med helbredelsesmetoden Rainbow Reiki på Alternativmessa i Lillestrøm i fjor, gav ham ideen til ny yrkesvei:

– Jeg fikk en spontan healing som var helt ubeskrivelig fantastisk. Tidligere har jeg gått til healing, men jeg har aldri vært borti et så kraftfullt verktøy som Rainbow Reiki, forteller han

LES OGSÅ: Frp-politiker reagerer på at NAV har gitt flere støtte til healer-utdanning

– Umiddelbare resultater

Hos Nav i Eidsberg kommune fikk han først avslag på forretningsideen om å starte opp som selvstendig næringsdrivende innen healingmetoden. I år kom klarsignalet: Nav vil fortsette å gi ham arbeidsavklaringspenger de to neste årene slik han kan omskolere seg til å bli såkalt sertifisert 1. Dan mester i Rainbow Reiki, forteller han.

Utdannelsesforløpet går over halvannet år og koster nærmere 80.000 kroner. Rainbow Reiki er «et komplett og effektivt system for healing og spirituell utvikling». «Metodene gir umiddelbare resultater som du kan lære på kun ett helgeseminar», reklamerer de på nettsiden sin.

LES OGSÅ: Advarer mot å snakke med de døde

Aura og utstråling

Å få støtte til alternativ utdannelser er ikke Lystad alene om. Vårt Land har vært i kontakt med seks alternative skoler i Norge, hvorav fem av dem melder følgende: De har tidligere hatt, eller har i dag, én eller flere elever som har fått statlig støtte for å ta utdannelse eller kurs hos dem. En av skolene har for eksempel spesialisert seg på blant annet hjertehealing (kan for eksempel «styrke kontakten til universets kjærlighet»), en annen Angelosmetoden («en prosess der man lærer å akseptere hele selvet»).

På nettsiden til Auratransformasjon skriver en av deres formidlere at Nav har støttet henne både med tre reiki-kurs og og Auraformidler-kurs. Auratransformasjon er «en bevissthetsmessig transformasjonsmetode som for alvor aktiverer innstrømningen av Den Nye Tids energi».

LES OGSÅ: Professoren som fikk varme hender

Helbreder traumer

Ved Norsk Senter for Bevissthet har enkelte elever tidligere fått støtte til kurs i såkalt Rask Personlig Transformasjon (RPT), opplyser daglig leder Azaris Tommy Fredriksen.

RPT er et verktøy «spesielt utviklet for å gi rask, trygg og varig forløsning av utfordringer.» For eksempel kan man bruke dette verktøyet på «traumer, selv misbruk, uten en gang å snakke om det»

– Mitt inntrykk er at det varierer fra Nav-kontor til Nav-kontor hvem som får støtte, sier Fredriksen. Han mener det er gode grunner til at staten bør støtte alternative utdanningsforløp:

– Ikke alle passer inn i akademiske studier eller jobber eller som lege eller sykepleier. En del har andre interesser og evner som de heller ønsker å leve av, sier han.

LES OGSÅ: Ble advart mot å bruke rosenmetoden

Individuell vurdering

Seksjonssjef i Nav, Jan Erik Grundtjernlien, bekrefter at han kjenner til at Nav har gitt støtte til alternative utdanningsforløp som dette.

– Men dette er nok i et svært begrenset omfang, skriver han i en e-post til Vårt Land.

– Hva slags vurdering ligger bak vedtakene om støtte?

– Det skal gjøres en individuell vurdering av om den konkrete utdanningen eller kurset er nødvendig og hensiktsmessig for å komme i jobb. Vi vurderer blant annet forhold knyttet til den enkelte, som bakgrunn, egnethet, motivasjon, tidligere utdanning og arbeidserfaring samt arbeidsmarkedets behov, skriver han.

LES OGSÅ: Healer tiltalt for alternativ kreftbehandling

Skeptisk til støtten

Professor i fysiologi, Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo, synes ikke staten skal støtte opp om utdannelser av dette slaget.

– Jeg har forståelse for at Nav gir tilskudd til kurs som kan bedre en persons muligheter i arbeidsmarkedet. Jeg er heller ikke i tvil om at en del alternative virksomheter er lønnsomme. Men jeg mener Nav også burde hatt et tilleggskriterium for støtte: Er virksomheten samfunnsnyttig? sier han.

Selv mener han at det meste av den alternative industrien ikke er samfunnsnyttig, og begrunner det slik:

– Selv om mange viser til at mange prøver alternativ medisin, og at den gir en god placeboeffekt, savner dette støtte i forskning, sier Gundersen. Han mener folk gjerne må bruke penger på dette, «men spørsmålet er hva staten skal gå god for».

LES OGSÅ: Medier advarer synske mot NRK

Søvn og chakra

– Er det riktig at Nav skal gi støtte til mennesker som ønsker utdanning innen for eksempel auratransformasjon og healing, seksjonssjef i Nav, Jan Erik Grundtjernlien?

– Nav skal hjelpe folk i arbeid, og det varierer hva som passer for den enkelte og hvilke muligheter det gir. En alternativ utdanning kan også gi mulighet for jobb og da må det kunne gjøres en reell vurdering, skriver Grundtjernlien.

Den tidligere tømreren Daniel André Lystad ser lyst på fremtiden sin.

– Jeg har allerede noen kunder, og ryktet om at dette virker sprer seg videre, sier Lystad. Han ser for seg at han etter to år både kan undervise andre om Rainbow Reiki, drive livsveiledning, samt holde foredrag om blant annet kosthold, søvn og chakra.

LES OGSÅ: Nesten hvilken som helst behandling kan oppleves å virke, mener psykolog

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter