Nyheter

Spiralnektar tapte samvitsrettssak

Oppseiinga av Katarzyna Jachimowicz er gyldig. Sauherad kommune vann.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

«Retten er kommet til at oppsigelsen ikke krenker saksøkers samvittighetsfrihet/religionsfrihet, og at den heller ikke av andre grunner er ugyldig som stridende mot rammeavtalens krav om at oppsigelse må være saklig begrunnet», seier dommen i tingretten, og held fram:

«Når konklusjonen er at oppsigelsen er gyldig, er det (selvsagt) heller ikke grunnlag for å kravene om å gjeninnta saksøker i fastlegestillingen og/eller tilkjenne erstatning, og kommunen frifinnes».

Sauherad kommune er frifunnen, men partane må bere eigne sakskostnadar.

Historisk rettssak

Rettssaka i Aust-Telemark tingrett var historisk. Domstolen vurderte for første gong om ein fastlege kan nekte å utføre lovpålagde tenester ved å vise til samvitsargument: ein fastlege skal få lov til å ha fridom til å avgjere sjølv kva ein vil.

Jachimowicz var fastlege i Sauherad fram til ho blei sagt opp i desember 2015. Ho mista jobben i Telemarks-kommunen fordi ho nektar å setje inn prevensjonsmiddelet spiral på kvinner.

Fastlegeforskrifta, som kom i januar 2015, slår fast at leger ikkje har en reservasjonsrett, korkje mot å vise kvinner til abort eller mot å setje inn prevensjonsmiddelet spiral.

Den katolske legen Jachimowicz saksøkte Sauherad kommune og viste til retten til samvitsfridom, som er felt ned i Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 9.

Tre krav

I retten hadde ho tre krav:

• Oppseiinga skal kjennast ugyldig, og ho skal få tilbake jobben som fastlege og kommunalt tilsett lege.

• Ho skal få erstatning, storleiken blir det opp til retten å fastsetje.

• Ho skal ha erstatning for advokatutgiftene i samband med arbeidet med søksmålet.

Den polske legen er katolikk, og abortmotstandar. Hennar motstand mot spiral skuldast at prevensjonsmiddelet hindrar egget i å feste seg til livmora.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter