Nyheter

Kan velge bort «Den lille bibel» ved dåp

«Den lille bibel» skal ikke være obligatorisk ved dåp. Mange er redd for at bibelverset «alle» kjenner kan forsvinne ut bakveien.

I Kirkemøtets siste sak ved avslutningen tirsdag, ble det vedtatt at skriftstedet Johannes 3,16 ikke blir obligatorisk lest opp ved dåp. Det ble argumentert mot å bruke verset, fordi det kan «oppfattes som at de som ikke blir døpt, kanskje går fortapt».

Evig liv og fortapelse

Stridens kjerne i Kirkemøtets dåpsdebatt har vært om Johannes 3,16 skal, kan eller ikke skal være en del av dåpsliturgien. «For så høyt har ­Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv», står det der.

– Når jeg i livet har møtt fordømmelse, har det aldri vært gjennom «den lille bibel». Hvorfor skal denne kirken som sliter med manglende gjenkjennelse blant medlemmene, fjerne noe som folk vet om – fordi det der står noe som kan støte noen, spurte Odd Einar Dørum fra Oslo bispedømme i debatten.

Bispedømmerådsleder Kai Krogh fra Nord-Hålogaland som i likhet med Dørum er valgt inn i Kirkemøtet på Åpen folkekirkes liste, argumenterte annerledes: Han pekte på at ordene om fortapelse i dette skriftstedet kan skape misforståelser om udøpte barn går fortapt.

I saksdokumentet til Kirkemøtet blir det understreket at det ikke er Den norske kirkes lære at udøpte barn går fortapt.

LES OGSÅ: – Religion splitter Forsvaret

– Døper til liv

– Ja, det tales om fortapelse i dette bibelavsnittet. Men vi døper til liv. Så la Johannes 3,16 lyde ved hver dåp, oppfordret Inger Helene Thingvold Nordeide, leder i Bjørgvin bispedømmeråd.

– Dette er et tydelig vers om hva vi er døpt fra og hva vi er døpt til. Det forteller i kortform hvilket under dåpen er, sa Rønnaug Torvik fra Agder og Telemark.

En rekke pedagoger blant møtedeltakerne la stor vekt på at «den lille bibel» er et gjenkjennelig kjernevers i Bibelen – og at det derfor er viktig alltid å ha med ved dåp.

Men en av pedagogene, Hege Bjerkestrand Midthun fra Hamar bispedømme, sa at selv om verset hører med i «bibelvers-kanonen», så «hører det ikke pedagogisk med i dåpsliturgien».

LES OGSÅ: Prest sier opp i protest mot ny vigselsliturgi

Kan få en belærende liturgi

– Det er fare for at vi da kan få en belærende liturgi, innvendte hun.

Møre-biskop Ingeborg Midttømme uttrykker frykt for at «den lille bibel ikke får lyde ved dåp i vår kirke» hvis det ikke blir et valgfritt ledd.

Hun la vekt på at 84 prosent av høringsinstansene i en bred, kirkelig høring om revisjon i dåpsliturgien, ville beholde «den lille bibel» som en fast del av vigselsliturgien.

– Det skal gode grunner for at Kirkemøtet skal gå bort fra noe 84 prosent av høringsinstansene mener, mente Midttømme.

– Gi folket folkebibelverset deres! La oss ikke gjøre dette til et frivillig vers i dåpsliturgien, oppfordret Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad fra Møre.

Men hun fikk bare med seg 45 andre kirkemøte-medlemmer. De resterende tilstedeværende – 60 – stemte for at dette kjerneverset i Bibelen ikke må, men kan brukes ved dåpshandlinger.

– Det eneste kjente vers

En rekke talere tok ordet for å overbevise andre om hvor viktig de mener det er at teksten i Johannes 3,16 er med hver gang, når 40.000 mennesker hvert år døpes i Den norske kirke. En viktig begrunnelse for dem var at «den lille bibel» for mange nordmenn kanskje er det eneste bibelstedet de kjenner.

LES MER: Messe for dummies

Nora Antonsen fra Ungdommens kirkemøte pekte på viktigheten av gjenkjennelse: – Dette er et vers som oppsummerer det grunnleggende i kristendommen, Mange kan det på rams, og for mange er det eneste bibelverset de kan utenat. «Den lille bibel» brukes mye i trosopplæring, og på mange leirer går det sport i å kunne dette verset utenat, sa hun.

Mot slutten av plenumsdebatten tirsdag tok rektor Vidar L. Haanes ved Menighetsfakultetet ordet for å påpeke at «dette ikke er en avstemning for eller imot «Den lille bibel»:

– Ut ifra et pastoralt skjønn kan man vurdere ikke å lese den teksten. Det kan være den beste løsningen, mente Haanes som altså var enig med kirkemøteflertallet.

LES MER: Skal barnet døpes eller ikke?

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter