Nyheter

Varsler død og ulykke

Å vie homofile i kirken vil føre til død og ulykke, mener Jo Hedberg, leder av Bønn for Den norske kirke. Delegat til Kirkemøtet reagerer.

Kirkemøtets vedtak om likekjønnede ekteskap er «basert på ­myter», og vil «føre til ulykke både for kirken, vårt folk og våre familier, dessverre», skriver Jo Hedberg i en e-post-utveksling med kirkemøtedelegat og styremedlem i Åpen folkekirke, Gunnar Winther.

Foreningen Bønn for Den norske kirke mobiliserer til bønn rundt kirkevalg og når Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispe­møtet samles. De er motstandere av den nye vigselsliturgien som blir vedtatt under årets kirkemøte, som starter i dag. Nylig sendte foreningen bladet sitt ut til norske menigheter, samt til de 116 delegatene til Kirkemøtet.

Winther har hatt en dialog med foreningens leder på e-post. Det er i denne dialogen, som er delt med andre kirkemøtedelegater fra Åpen folkekirke, at Jo Hedberg kommer med sine uttalelser.

LES OGSÅ: Begge fløyer i homostriden ber for Bispemøtet

Konsekvenser

Hedberg sier til Vårt Land at han bygger ­uttalelsene på Bibelen.

– Hva vi gjør i livet har dessverre konsekvenser for oss. Bildene er ikke alltid entydige, men over en stor flate vil man se et mønster. Man ser mer depresjon, selvmord og problemer blant de som lever ut sin legning. Det ­utsagnet er basert på forskning, sier Jo Hedberg.

I e-posten skriver han: «Det jeg har forstått kanskje de to-tre siste årene er at djevelen virkelig er ond og bare vil det onde (…) Han tar seg alltid betalt, når vi følger han istedenfor Gud.» (…) … vi kjenner ikke alle menneskers innerste historie, men jeg vil tippe at du vil se at få gudfryktige slekter har mye tidlig død og andre problemer».

– Mener du at de som er for likekjønnet ekteskap følger ­djevelen og får en tidlig død?

– Nei, det kan jeg ikke si. Men når vi gjør noe galt, får det konsekvenser, svarer Hedberg.

LES OGSÅ: Fikk islamhets i kirken

Sorg

Gunnar Winther opp­lever dette som «trist lesning for oss som har opplevd å miste av noen av våre nærmeste tidlig». 21 år gammel mistet han faren i kreft. Den første datteren til ham og kona døde i mors liv langt ut i svangerskapet.

– For meg har disse opplevelsene vært trosstyrkende, fordi vi opplevde at Jesus bar oss gjennom sorgen. Det er umulig for meg å tro at Gud straffer oss her på jorda gjennom sykdom og død. Derfor reagerer jeg og flere innen Åpen folkekirke på denne typen forståelse av evangeliet. Den er direkte feil og ubibelsk, sier Winther som til daglig er kirke­verge i Sør-Innherad.

– Hedberg snakker ikke om Guds straff, men at ugudelighet fører til ulykker?

–Det oppfatter jeg som ordkløveri, for hvem er det i så fall som straffer? spør Gunnar Winther.

LES OGSÅ: Vigselssaken er død, hva nå?

Over streken

Winther peker på at Åpen folkekirke ønsker at det skal være plass til to syn på ekteskapet i Den norske kirke.

– Går man så langt at man ­antyder Guds straff for dem som er åpne for at alle skal få gifte seg, da går man over en strek man ikke bør gå over, sier han.

Winther oppfatter Hedbergs e-post som offisiell holdning fra Bønn for Den norske kirke. I ­e-posten til Winther skrev Hedberg under med fullt navn og sin tittel som leder i BNK.

– Er dette en overreaksjon fra din side?

– Åpen folkekirke blir fra flere hold kritisert for å være splitt­ende og polariserende. I all ­hovedsak mener jeg vi ligger i sentrum av kirkelandskapet. Er det noe som splitter, er det denne typen holdninger og aktiviteter, sier Gunnar Winther.

LES OGSÅ: Åpner for å legge ned Åpen folkekirke

Ber i Trondheim

Jo Hedberg er utdannet kateket og teolog. Hans kone, Ingjerd Breian Hedberg, er utsending fra Tunsberg bispedømme til Kirkemøtet og selv aktiv i BNK. Flere i styret er ansatte i Den norske kirke.

BNK skal være tilstede i Trondheim under årets kirkemøte og be døgnet rundt mens det ­varer. De gjorde det samme da vielse­ for likekjønnede ble vedtatt i 2016.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter