Nyheter

UDI varsler økt jakt på juksere

KrF sikrer for øyeblikket at UDI alene kan fatte vedtak om å frata folk statsborgerskap. UDI varsler økt jakt på de som har jukset til seg røde pass.

Mahad-saken har satt sinne i kok de siste dagene. Mahad Abib Mahamud skal utvises fra Norge. 30-åringen jukset seg til opphold, og senere et norsk statsborgerskap, sier Utlendingsdirektoratet (UDI).

Utlendingsmyndighetene vil kaste ut bioingeniøren fordi de mener han snakket usant om opprinnelsesland da han søkte asyl som 14-åring. Mahad Abib Mahamud sier han er fra Somalia. UDI konkluderte i 2015 med at han er fra nabolandet Djibouti, noe som også ble stadfestet av Utlendingsnemnda da de behandlet ankesaken i 2016.

Nå har han saksøkt staten for å få bli i Norge. Rettssaken starter i februar.

LES MER Samler inn til Åpne dører

Tautrekking i Stortinget

Mens Mahad-saken bølger, skjer to ting:

• En intens tautrekking på Stortinget for å få endret dagens praksis med at det er UDI som fratar personer statsborgerskap gjennom forvaltningsvedtak. En samlet opposisjon har fått med seg Venstre, og håper KrF slutter å opptre som garantist for dagens ordning. Partiene mener det er domstolen som skal avgjøre om en person skal miste statsborgerskapet.

• UDI varsler at én konsekvens av rekordfå asylsøkere i fjor, er at nå intensiveres jakten på dem som har jukset seg til opphold i Norge, og som har fått innvilget norsk statsborgerskap i etterkant. For tiden fingransker UDI 500 saker der det kan bli snakk om å tilbakekalle norsk statsborgerskap.

LES OGSÅ: KrF vil undersøke mer om statsborgerskap

KrF snudde

Først sa KrF klart ja. Så trakk partiet støtten til forslaget som kan påføre Solberg-regjeringen et sviende nederlag.

KrF-talsmann Geir Toskedal forklarer at han støttet forslaget – fra SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre og MDG – om at ansvaret for å frata personer statsborgerskap må flyttes fra UDI til domstolen for å styrke rettsikkerheten.

– Jeg ble kontaktet med spørsmål om KrF ville stille seg bak forslaget, og rent intuitivt hørtes det fornuftig ut. Derfor svarte jeg ja, KrF støtter, forteller Toskedal.

Så gjorde han én ting til:

– Jeg snudde meg rundt og spurte hva partiet mente. Her var svaret negativt.

Dermed glapp flertallet for forslaget. Toskedal understreker at «det bare i noen minutter» hadde KrFs støtte.

LES OGSÅ: «Folkeskikk og respekt for medmennesker er ingen norsk oppfinnelse»

Rettssikkerhet

– Hva mener dere nå?

– Nå avventer KrF behandlingen i komiteen her på Stortinget, sier Toskedal.

– Hva er det som er uklart for KrF?

– Det er argumenter både for og mot. Vi må vite mer om kapasiteten til domstolen, om hvor mange det er snakk som mister statsborgerskap, om dagens praksis. For KrF er rettssikkerhet viktig.

Toskedal vil ikke forskuttere hva den endelige konklusjonen til KrF kan komme til å bli.

Det var få dager før jul at Vårt Land kunne fortelle at SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet tok initiativet til å frata UDI aleneansvaret for å trekke tilbake norske statsborgerskap.

Bruker mer tid på asylsjuksere

Mens KrF gir regjeringen støtte i statsborgerstriden, rykker direktør i UDI, Frode Forfang, ut og melder at direktoratet nå har muskler til å øke jakten på juksere:

– Dersom asylankomstene holder seg så lave som de er i øyeblikket, vil UDI i 2017 ha større kapasitet til å ta tak i denne type saker, sier direktoratet i en kunngjøring.

I KrF vekker denne prioriteringen bekymring:

– UDI fikk ekstra ressurser for å behandle de svært mange asylsøknadene som kom høsten 2015. Det er disse som må prioriteres for at folk skal slippe å sitte lenge i mottak, slik at de som skal være her får komme i gang med integreringen, sier Geir Toskedal.

Juks

UDI på sin side melder at de «vil særlig gå inn i grupper av saker der vi erfaringsmessig vet at risikoen for juks er størst»:

– Det er en stor fordel for alle parter at forvaltningen har kapasitet til å undersøke denne type saker på et så tidlig stadium som mulig, og helst før det er gitt statsborgerskap. Det kan likevel ikke utelukkes at noen saker fortsatt kommer opp på et sent stadium, som følge av tips eller andre forhold.

LES MER: Listhaug vil skremme vekk asylsøkere med film

Signal

Jakten på de som har gitt falske opplysninger, eller unndratt å fortelle alt, kan økes i trygg forvissning om at statsråden ber dem gjøre jobben:

– UDI tar ikke fra noen tillatelser eller statsborgerskap etter forgodtbefinnende. De har gode grunner til å gjøre det. Vedkommende kan ta saken både til Utlendingsnemda og domstolene, skriver innvandringsminister Sylvi Listhaug på egen Facebook-side.

Om jukset ligger langt tilbake i tid betyr ingenting:

– Å lure norske myndigheter skal ikke lønne seg. Heller ikke når man greier å skjule det i mange år. Signalene vil da være at bare man skjuler løgner lenge nok så er alt greit. Det er det ikke, skriver Listhaug.

Flertall i Stortinget

Statsrådens sjef, statsminister Erna Solberg (H), minner om hva som er vedtatt i Stortinget:

– I stortingssesjonen 2004-2005 behandlet Stortinget dagens statsborgerskapslov. Det var en bred diskusjon av hvordan nettopp slike saker som vi står overfor nå skal håndteres. Et bredt flertall sluttet seg til det som også er dagens lovbestemmelser, skriver Solberg på egen blogg.

LES OGSÅ: Verdens åtte rikeste menn eier like mye som halve jordas befolkning

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter