Nyheter

KrF vil undersøke mer om statsborgerskap

Et felles forslag fra SV, Ap, Senterpartiet, Venstre og MDG går inn for at domstolene skal foreta slike beslutninger. Partiene trenger imidlertid støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.

Det vil ta minst et par uker før KrF lander på et standpunkt, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal.

– Dette er en sak det er stor interesse for. Det forstår vi, men vi har valgt å bruke litt tid, sier han til NTB.

– Det høres så greit ut å bare si at man skal flytte dette over til domstolene, men det er viktig å ikke gå for fort fram, sier han.

LES OGSÅ: «Folkeskikk og respekt for medmennesker er ingen norsk oppfinnelse»

Sak som engasjerer

Saken har fått sterk oppmerksomhet i sosiale og tradisjonelle medier de siste dagene etter at den 30 år gammel bioingeniøren Mahad Abib Mahamud på nytt sto fram med sin historie.

Norske myndigheter har fratatt ham statsborgerskapet fordi de mener han snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere statsborgerskap.

Flere partier ønsker å endre ordningen slik at sakene ikke avgjøres av saksbehandlere i forvaltningen, men i domstolene. I dag må personen selv klage saken videre for å få prøvet vedtaket rettslig.

Konsekvenser

KrF vil vite hva slags konsekvenser en omlegging vil ha for personen det gjelder og for utlendingsforvaltningen. Partiet er også opptatt av å høre hva domstolene synes om en mulig endring.

– Hva skjer med ventelister og køer? Vi vil ha nærmere redegjørelse om hvordan ordningen praktiseres i dag og hvordan avgjøres dette internasjonalt? sier Toskedal, som har flere spørsmål på blokka.

Kommunal- og forvaltningskomiteen vil trolig ta opp saken på sitt møte tirsdag. Toskedal venter at det deretter vil ta et par uker før de har fått svar på sine spørsmål, før partiets stortingsgruppe så kan ta stilling til saken.

LES OGSÅ: Domstol legger mer vekt på barnets rettigheter i saker om religionsfrihet

– Juks ikke nok

Flere jurister har kommentert det prinsipielle spørsmålet etter at TV 2 fortalte om Mahamuds historie.

Jussprofessor Hans Petter Graver sier til Aftenposten at det å snakke usant om opprinnelsesland alene ikke nødvendigvis holder for å frata noen statsborgerskapet.

– Det er riktig at statsborgerloven sier at man kan tilbakekalle statsborgerskapet om vedtaket er ugyldig. Men forutsetningen for at noe skal være ugyldig er at man foretar en vurdering av hvordan ugyldigheten vil ramme og sakens øvrige omstendigheter, sier Graver.

Også jussprofessor Mads Andenæs mener UDIs vedtak er ugyldig. Han tror Mahad med stor sannsynlighet vil vinne fram i rettssaken, som er satt til 21. februar.

LES OGSÅ:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter