Nyheter

Her er feltimamen og felthumanisten

Nå er ikke feltprestene alene om å gi livssynshjelp til norske soldater.

Ida Helene Henriksen og Najeeb ur Rehman Naz blir Norges nye feltlivsynshumanist og feltimam. Arbeidsoppgavene vil ligne mye på de prestene Forsvaret tradisjonelt har hatt.

– Sannsynligvis vil det komme flere felthumanister etter hvert, og da blir det en viktig oppgave for meg å gå opp stien for dem. Det er et historisk vendepunkt at denne jobben nå skal gjøres av andre enn feltprester. Det skal bli spennende å forme den nye stillingen sammen med feltprestene og Human-Etisk Forbund, sier Henriksen til Fritanke.no.

Det er Human-Etisk Forbund (HEF) som blir sendeorganisasjon for feltlivssynshumanisten. Det betyr at det er HEF som sertifiserer og fører tilsyn med de som blir felthumanister.

Henriksen har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og har siden da blant annet jobbet som selvstendig filosofisk praktiker. Hun har vært engasjert av Human-Etisk Forbund blant annet som kursleder for humanistisk konfirmasjon.

LES OGSÅ: Kan presten gi «en fullverdig religiøs betjening» til alle i landets offentlige institusjoner?

Prosess

Allerede i 2008 tok de tillitsvalgte i Forsvaret til orde for å gjøre feltprestkorpset religionsnøytral. I 2012 foreslo et internt utvalg i Forsvaret at man skulle inkludere andre religioner og livssyn.

Den nye feltimamen, Najeeb ur Rehman Naz, var én av to rådgivere som Forsvaret engasjerte for to år siden for å bidra til å gjøre feltprestkorpset flerreligiøst. Han har bakgrunn fra World Islamic Mission – én av de største muslimske forsamlingene i Norge.

– Det er en ære å få bidra til en plattform som er inkluderende og mangfoldig. Med bakgrunn og erfaring som imam ser jeg fram til å dra med den kompetansen jeg har, sa Najeeb ur Rehman Naz til Forsvarets Forum da han ble engasjert som rådgiver i 2014.

Kler ikke av livssyn

– I Forsvaret blir man avkledd de sivile klærne og får klippet håret. Skal man putte en persons tro og livssyn i samme boksen og rydde det bort? Nei, vi må ta vare på den enkeltes tro og livssyn, sa feltprost Alf Petter Hagesæther på en konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner i oktober i fjor.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter