Nyheter

Slik kjøper du bolig uten å betale renter

Muslimer som etterlever koranens forbud mot renter, er leietagere til boligen er betalt.

Slik kan man gjøre det:

• Kjøper finner en bolig som er til salgs.

• Kjøper blir sammen med en islamsk bank eller annen finansieringsinstitusjon enige om hvor mye hver skal gå inn med.

• I sameiekontrakten går kjøper inn med 15 prosent av det boligen koster – egenkapitalen han går inn med – og banken 85 prosent av boligen.

• Leiekontrakten sier at banken leier ut sin del for en avtalt sum – alt som betales over denne summen går til oppkjøp av boligen.

• I kjøpskontrakt blir kjøper og bank enige om at kjøper overtar bankens andel av boligen innen en avtalt dato.

• Kjøper blir enig med banken om en månedlig sum som er høyre enn leiesummen.

• Etter hvert som kjøpers andel av boligen stiger, går leiesummen ned – en stadig større andel av det månedlige beløpet går til å kjøpe en stadig større andel av boligen.

• Til slutt er boligen betalt.

LES OGSÅ: Religionsforsker ber norske banker tilby islamske lån

Skifte eier

Når en kunde kjøper en bolig med et islamsk lån, vil boligen formelt skifte eier to ganger. Det er banken som først kjøper boligen på vegne av kunden. Så vil kunden leie huset av banken med en avtale om at eierskapet overføres til kunden etter en viss tid.

Dyrere lån

Torkel Brekke påpeker i Civita-rapporten at dagens dokumentavgift, som er knyttet til kjøp og salg av bolig, er et eksempel på hvordan et lån basert på islamske prinsipper vil være dyrere enn et konvensjonelt lån. For i dag utløses dokumentavgift både når banken først kjøper boligen, og siden når eierskapet overføres fra banken til kunden.

En islamsk långiver vil dermed stille med et handikap i eksisterende finanslover og reguleringer, skriver Brekke.

Kilde: dinside.no, Islamsk finans i Norge (Civita)

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter