Nyheter

Politiker ber ordfører overstyre rektor i gudstjeneste-strid

Frp-politiker vil nekte skole å droppe gudstjeneste før jul. Også tidligere har det blitt fattet vedtak som forplikter skolene til å gå i kirken.

– Helt uakseptabelt at en rektor kan ta en slik avgjørelse uten at den er klarert med undervisningssjefen og etatens hovedutvalg, skriver lokalpolitiker i Modum, Vidar Løvf (Frp), i et leserinnlegg i Drammens Tidende.

De to siste årene har Vikersund skole i Modum droppet den tradisjonelle skolegudstjenesten. Skolen er den eneste i det som kalles Midtfylket, som ikke legger til rette for denne ordningen før jul, skriver lokalavisen Bygdeposten.

– Vi har 350 elever, og 10-15 prosent av dem ber om fritak. For meg er det viktig å ha en ordning som inkluderer alle, sier rektor Anne Britt Skaar ved Vikersund skole til lokalavisen.

LES OGSÅ: Pålegg om skolegudstjeneste er lovlig

– Bruk styringsretten

Merkelig og ytterst beklagelig, synes Frp-politiker Vidar Løvf om løsningen hennes.

– Julegudstjenesten hører til gode, norske tradisjoner og er ikke minst en viktig del av vår kultur. Det er ikke fokus på kristendommen i seg selv som er viktig, men den læring og forståelse man får for kirkens plass og julens budskap som er riktig at gis mulighet for elevene å oppleve, skriver han.

Han understreker at det bør være frivillig å delta på skolegudstjeneste, men tilbudet skal være der. Nå ber han derfor om overstyring fra politiske hold:

– Jeg ber ordføreren snarest om å ta dette opp med undervisningsetaten og sørge for at Modum kommune som arbeidsgiver tar i bruk sin styringsrett overfor rektoren, slik at skolens elever fortsatt kan ta del i våre juletradisjoner, skriver han.

LES OGSÅ: Ønsker bibelutdeling på skolene

Må være opp til skolene selv

Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet reagerer slik på uttalelsene til Frp-politikeren:

– Politisk detaljstyring av rektor synes vi er uheldig. Vi har tillit til at rektor ivaretar innholdet i opplæringsloven og læreplanverket sier, hun til Vårt Land.

Heller ikke Christian Lomsdalen, lektor og initiativtaker til nettsiden skolegudstjenester.no, har sans for signalene fra politikeren.

– Jeg synes ikke noe om at lokalpolitikere skal legge føringer om at skolene er nødt til å gjennomføre gudstjenester i skoletiden. Dette er noe som er opp til skolene å takke ja eller nei til. Om de ønsker å takke ja så må det skje i samarbeid med foreldrene, sier han, og trekker frem Trondheim kommune som en ledestjerne:

– De valgte en god linje hvor de sa at om skolene ville takke ja, så skulle det være aktiv påmelding. De la ikke føringer på selve beslutningen om å takke ja eller nei til gudstjenestene i skoletiden, skriver han i en e-post til Vårt Land.

LES OGSÅ: Krever muslimske bordvers

Gudstjenestetvang

Normalt er det rektorer som bestemmer det pedagogiske innholdet ved en skole, også om de skal arrangere julegudstjeneste eller ikke. At politikere overstyrer rektorer har imidlertid skjedd i andre kommuner tidligere. I 2012 sluttet en av skolene i Våler kommune i Østfold å arrangere julegudstjeneste. Det likte ikke KrF. Til slutt stemte alle partier for gudstjenestetvang, skrev Fritanke.no. Det samme fagtidsskriftet meldte tre år tidligere at bystyret i Vefsn kommune vedtok at alle skoler i kommunen må arrangere skolegudstjeneste.

LES OGSÅ: – Lærere kan tvinges på skolegudstjeneste

Arbeidsgruppe

I Arendal vedtok bystyret samme år en såkalt veileder om religiøse aktiviteter i skolen, noe som blant annet innebar at skolene skulle arrangere minst én gudstjeneste hvert år. Vedtaket var imidlertid så kontroversielt at mindretallet krevde at det ble sendt til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen. Der fikk det godkjent-stempel, men det ble bemerket at skolegudstjenester ikke skal fungere som semesteravslutning.

Ved Vikersund skole kan det likevel gå mot skolegudstjeneste i år, meldte Bygdeposten torsdag. Tidligere i år satt rektor Anne Britt Skaar ned en arbeidsgruppe for å finne en ordning som «inkluderer alle på en god måte». Om de klarer å konkludere, er ikke gitt.

– I teorien kan det skje allerede i år, men det er i teorien, sier Skaar til lokalavisen.

LES OGSÅ: Kirken råtner – avlyser skolegudstjeneste

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter