Nyheter

Ernas umulige prosjekt

Erna Solberg skulle bygge et solid borgerlig firepartisamarbeid for åtte år. Hvor glapp det?

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter