Nyheter

Staten overlater feiringen til kirken

Historieprofessor mener det er «en skam at det ikke er bevilget penger til 
å markere reformasjonsjubileet» i Norge. Biskopenes leder synes det er «ubegripelig».

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på reformasjonen, som førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv.

I våre naboland stiller stats­ledere, kongelige og andre samfunnstopper mannsterkt opp for å være med i makeringen av ­reformasjonsjubileet. Nå uttrykkes det frykt for at dette i Norge blir en indrekirkelig sak.

LES MER: Preses Byfuglien: – Ikke helt i mål

– Endret Europakartet

– Det 
som startet med Luthers ­teser i 1517, kom etter hvert til å ­endre Europakartet. Det ble også ­avgjørende for utviklingen i 
Norge. Det er nesten ubegripelig at norske myndigheter ikke ser betydningen av å markere dette, sier biskop Helga Haugland ­Byfuglien. Hun er leder av ­hovedkomiteen for reformasjonsjubileet i Den norske kirke.

– Jubileet kan i Norge bli et rent kirkelig og teologisk anliggende. Det blir for snevert, for reformasjonen er en av de mest dramatiske samfunns- og kultur-
forandringene som har skjedd i Europa, sier Olaf Aagedal, ­professor i kultur- og religionssosiologi og forsker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Han får full støtte fra Steinar Imsen, professor emeritus ved Institutt for historiske studier ved NTNU:

– For det samfunnet Norge er i dag, er det knapt noen enkeltbegivenhet i vår moderne historie som har betydd mer enn reformasjonen. Dette jubileet er egentlig primært et statlig ­anliggende, for det var staten som gjennomførte og drev fram reformasjonen i Norge. Reformasjonen førte til at staten fikk all offentlig myndighet her i landet, understreker Imsen.

Han reagerer sterkt på at norske myndigheter ikke har ­bevilget penger til å markere reformasjonsjubileet:

– Det er en skam.

LES OGSÅ: – Etter pavebesøket er det ingen unnskyldning for ikke å gjøre det man kan sammen

Statlig anliggende

Olaf Aage­dal peker på at reformasjons-jubileet blant annet i Danmark er definert også som et statlig anliggende. Der legges det opp til brede markeringer, ut ifra et ønske om å «skape forståelse for reformasjonens betydning for det danske samfunn, den danske kirke, dansk identitet og ­bevissthet».

– Men i Norge foregår det ­ingen organisering eller engasjement på statlig nivå. Feiringen i Norge ser ut til å bli begrenset til et kirkelig jubileum preget av reli­giøse aktører, kirkesamfunn og teologiske miljøer, sier ­Aagedal.

Helga Haugland Byfuglien ­mener Aagedal tegner et for pessi­mistisk bilde av hva som kan komme ut av reformasjons-
jubileet. Hun peker blant annet på at alle bispedømmer har planlagt arrangementer, som for eksempel seminarer, foredrag, konserter, utstillinger og dramaproduksjoner. En del av dette foregår på ikke-kirkelige arenaer.
 Men Byfuglien «bekrefter at det i vårt naboland i sør ligger an til en helt annen satsing enn det vi får til»:

– I Danmark har Kirkeministeriet stilt sju millioner kroner til disposisjon for en rekke tiltak. De har nedsatt en styringsgruppe for den offentlige markeringen, og dronning Margrethe er reformasjonsjubileets høye beskytter.

RIMEHAUG: «Jeg håper vi snart kan motta nattverd sammen»

– Ikke positiv

Byfuglien sier at Den norske kirke har hatt et ­ønske om et reformasjonsjubileum med det samme brede perspektiv som i Danmark, også samfunnsmessig og kulturelt.

På spørsmål om hva slags ­respons Den norske har fått fra Kulturdepartementet og politikerne, svarer hun:

– Staten har ikke sett at dette har vært vesentlig slik at man ønsker å gå inn på program- ­eller ressurssiden. Kulturdepartementet har ikke gitt positiv respons på våre oppfordringer om at de burde engasjere seg og gjøre et eller annet i forbindelse med reformasjonsmarkeringen.

Vårt Land var tirsdag i kontakt med Kulturdepartementet for å få svar på kritikken. Departementsledelsen var opptatt i møter og hadde ikke mulighet for å svare innen Vårt Lands deadline.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter