Nyheter

Stoler ikke 
på leger

Jehovas vitner underkommuniserer farene ved å nekte blodoverføring. Enkelte tror også helsepersonell har en agenda, viser ny studie.

– Internt kommuniserer Jehovas vitner (JV) at det er gode medisinske alternativer til blodtransfusjon. På den måten blir den reelle risikoen ved å si nei underkommunisert, sier sier ph.d.-student Kristin Ringnes ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Sammen med professor ­Harald Hegstad publiserte de nylig en studie, hvor de har sett nærmere på Jehovas vitners (JV) krav om å nekte blod­overføring. Studien baserer seg på flere års analyser av tekster fra JV, observasjonsstudier, samt intervjuer av medlemmer i Norge og i USA.

LES OGSÅ: Hun ble «frelst» som 14-åring – Nå krever hun religiøs lavalder

Medisinsk språk

På den norske nettsiden til JV er det publisert en rekke artikler hvor blod blir fremstilt som farlig, ifølge forskningen deres. Et medisinsk språk blir brukt for å under­streke den religiøse læren.

– Samtidig har Jehovas vitner­ en medisinsk optimisme. De mener det er mulig å bli behandlet, også ved store operasjoner, uten å motta blodoverføringer, sier Ringnes.

Virkelighetsbildet blir ytter­ligere forsterket ved at medlemmene blir trent opp i å ­regulere vanskelige følelser som måtte oppstå i spørsmål om liv og død.

– I menighetens daglige liv snakkes det for eksempel mest om evig liv, ikke på å ofre livet. Samtidig er det et krav om at en kan måtte komme til å ofre livet her og nå, sier Ringnes.

KOMMENTAR: Da Prince ble Jehovas vitne, forandret han seg

Krav om å ofre livet

I møte med helsevesenet blir denne virkelighetsoppfatningen ofte vanskelig, ifølge henne.

– Vi har snakket med medlemmer som forteller at de opplever at helsepersonell har en agenda når det gjelder bruk av blod. Flere er usikre på om de kan stole på leger, sier hun.

I menighetene deles historier om at de som ikke tar blod, får enda bedre behandling.

Hege Kristin Ringnes

– Hva skjer dersom de får blod mot sin vilje?

– Et viktig funn var at det viktigste er å være lydig, så hvis helsepersonell gir blod mot personens vilje eller lovverket avverger at man kan nekte, så vil ikke Jehova eller menigheten iverksette sanksjoner nå eller i fremtiden, sier Ringnes.

LES VIDERE: Nekter å respektere blodnekt

Nyansert bilde

Rolf Furuli­, som selv er et Jehovas vitne, har lest et sammendrag av forsk­ningen, og roser forskerne for et nyansert bilde av tematikken.

Han er imidlertid ikke enig 
i at Jehovas vitner underkommuniserer farene ved å nekte blodoverføring.

– Det finnes forskning som for eksempel viser at mellom 40 og 60 prosent av alle blod­overføringer ikke er bra for pasientene, sier Furuli. Han kjenner ikke til noe tilfelle fra Norge hvor noen har dødd fordi de ikke har fått blodoverføring.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter