Nyheter

– Beskytter fortsatt skatteparadisene

I to år har Stortinget ventet på at regjeringen skal kreve at selskaper gir opplysninger også fra skatteparadiser. Regelendringer er sendt på høring, men åpner fortsatt for hemmelighold.

– Høringsnotatet inneholder enkelte sterke forbedringer, men de samme forbedringene blir pulverisert i samme notat slik at skatteparadisene beskyttes. Inntil dette er forbedret, oppfyller ikke forslaget de intensjonene som Stortinget har lagt til grunn, sier Mona Thowsen i Publish What You Pay.

Leder for Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), sier at det jobbes internt i komiteen med denne saken.

– Jeg opplever at det jobbes konstruktivt for å få en løsning som gir mer opplysninger og offentlighet enn høringsforslaget. Enn så lenge ser jeg positivt på dette, både når det gjelder hvem som omfattes og hvor mye som omfattes, sier Syversen.

LES OGSÅ: Finanskomiteen gir regjeringen skatteparadisstryk

Hindre korrupsjon

I 2014 innførte Norge land-for-land-rapportering (LLR), og finansminister Siv Jensen (Frp) trakk i et intervju med Dagens Næringsliv fram at Norge var først i verden. LLR vil si at Norge krever at selskaper oppgir visse nøkkeltall, ikke bare for selskapet totalt sett, men for hvert enkelt land. Dette var noe av det Kapitalfluktutvalget i 2009 foreslo for å hindre at selskaper som utvinner naturressurser i fattige land skjuler pengestrømmer, og dermed kan unndra skatt eller holde korrupsjon og kriminalitet hemmelig.

Da LLR-reglene stod ferdige høsten 2013, slapp selskaper å oppgi nøkkeltallene fra skatteparadiser. I juni 2015 stilte alle partiene seg bak et anmodningsvedtak der Stortinget ba regjeringen gjøre det klarere at hensikten med LLR-forskriften skal være «å synliggjøre uønsket skattetilpasning» og sikre at det i regnskapet fremkommer relevante opplysninger «fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland», som kan være skatteparadiser.

LES MER: Fikk samstemt gjennomslag mot skattegjemsel

I april skrev Stortingets finanskomité brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og påpekte at regjeringen fortsatt ikke hadde fulgt opp dette anmodningsvedtaket. Finanskomiteen understreket at anmodningen fikk støtte fra alle partier i Stortinget. Komiteen skrev at LLR er «et viktig bidrag for større åpenhet om kapitalstrømmer i det internasjonale kapitalmarkedet», og at «regjeringen bør gi dette arbeidet prioritet». I sin årlige gjennomgang av anmodningsvedtak viser kontroll- og konstitusjonskomiteen til brevet og «avventer at departementet som varslet vil komme tilbake til oppfølgingen av vedtaket».

LES MER: Skuffet over regjeringens skatteparadistiltak

LES OGSÅ: Ap-politiker synes regjeringen somler med skatteparadiskrav

Etter Panama

Finansdepartementet skriver i høringsnotatet at forslagene til endringer i LLR-forskriften følger opp deler av Stortingets anmodningsvedtak.

Generalsekretær i Publish What You Pay, Mona Thowsen, trekker fram som positivt at departementet går bort fra at rapporteringen vil belaste selskapene og bekrefter at opplysningene er lett tilgjengelige. Før har dette vært et av argumentene mot. Thowsen synes også det er en forbedring at LLR-rapporten skal opplyse om foretakets fulle kostnader, ikke bare kjøp av varer og tjenester.

– Hovedproblemet er at Finansdepartementet erkjenner at våre argumenter er korrekte, men legger juridiske begrensninger og unntak på de samme forbedringene, slik at de ikke vil virke i praksis, sier Thowsen.

Hun synes det er alvorlig at det fortsatt vil være mulig å unngå å rapportere pengestrømmer som går via skatteparadiser.

– Særlig etter avsløringene vi har fått det siste året, er det vanskelig å forstå. Da sa myndighetene at de skal gjøre noe.

Syversen opplever at det er god vilje i finanskomiteen for å få en enighet politisk om at forskriften skal gå lenger.

– Dette er en forskrift. Hvordan kan Stortinget da påvirke innholdet?

– Forskrifter blir ikke behandlet i Stortinget. Men det er klart at i denne saken hvor det sikkert blir en del politiske føringer, så har jeg tiltro til at regjeringen vil følge opp det som eventuelt måtte bli et resultat fra et flertall, sier Syversen.

LES MER: Alvin Mosioma håper Panama får det til å tippe over

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter