Nyheter

– Svikter bistandsforskning

Regjeringen følger ikke opp prioriterte bistandsområder med mer til forskning.

Regjeringen prioriteter utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling, klima og menneskerettigheter i sin bistandssatsing.

LES MER: Hadde KrF vunnet frem med sine kriterier hadde bistandsbudsjettet vært på over 40 milliarder

– Bare på ett eneste av disse områdene følger regjeringen opp med midler til en forskningssatsing som kan fremme en mer kritisk debatt og bedre kvalitet på bistanden, sier direktør Ottar Mæstad ved Chr. Michelsens Institutt (CMI).

BUDSJETT: Kirken ba om 3,7 milliarder - fikk litt over halvparten

– Svikter

Mæstad mener regjeringen svikter ambisjonene om bedre og mer målbare resultater av bistanden.

– Bare på helse ser vi en skikkelig forskningssatsing, og den ble satt i gang av den rødgrønne regjeringen, sier Mæstad.

Han mener en påplussing fra 148 millioner kroner – under en halv promille av bistandsbudsjettet – til 200 millioner, burde vært minimum til bistandsforskning.

BUDSJETT: 12 millioner til Mandal kirke

Effektiv bistand

– For lite forskning betyr at vi får mindre kunnskap, som igjen gir dårligere grunnlag for å vite hva som er effektiv bistand, sier CMI-direktøren.

Mæstad påpeker at EU har kuttet radikalt i sin bistandsforskning. Han mener Norge som verdens niende største bistandsyter bør ta et spesielt ansvar for å bygge opp «det kollektive godet som bistandsforskning er».

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter