Nyheter

Gir 4,7 millioner til åndelig arbeid

Oslo har hatt egne sykehusprester i 30 år. Nå er det slutt.

Vårt Land kunne sist uke fortelle at byrådet, som prøvde å fjerne sykehjemsprestene i fjor høst, nå legger kraftig om på ordningen. Oslo skal ikke lenger lønne egne prester som jobber på kommunens sykehjem.

Nå skal kommunen heller bevilge en sum til en ny tilskuddsordning. Hit kan alle som ønsker å gi beboere på sykehjem et tros- og livssynstilbud, søke om penger. Sammen med Rødt har de tre byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne flertall som kan sikre omleggingen.

LES OGSÅ: Får ikke mer penger til kirkevedlikehold i Oslo

Kompetanse

Omleggingen vekker sterke reaksjoner:

– Virker det som en lite forutsigbar ordning. Dersom vi må søke om penger til sykehjemsprester hvert år, vil det være vanskelig å opprettholde­ den etterspurte kvaliteten og kompetansen som er bygget opp over lang tid. For å gjøre denne jobben, trengs høyt kompetente faste ansatte, sa Gard Sandaker-Nielsen, leder i Oslo bispedømmeråd, til Vårt Land sist uke.

– Framfor å ødelegge en velfungerende ordning, bør den ­beholdes og forsterkes, sa Erik Lunde fra KrF. Han er både gruppeleder for partiet i Oslo bystyre og nestleder i helsekomiteen.

LES MER Beholder troen selv om demensen rammer

Åndelige

Onsdag la byrådet fram 2017-budsjettet for Oslo. Her presenterer eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) den nye tilskuddsordningen slik:

«Det er innarbeidet 4,7 mill. til samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål for beboere i langtidshjem.»

Summen som Thorkildsen legger i tilskuddspotten, er 89.000 kroner høyere enn årets bevilgning til sykehjempresttjenesten, som er nok til 6,45 årsverk.

– Det er bra at de ikke kutter i bevilgningen, noe som ville vært dramatisk, sier Lunde i KrF etter å ha lest budsjettet.

– De lover å komme tilbake med kriteriene for tilskuddsordningen. Men vi frykter at tjenesten blir lite forutsigbar og må gjøres prosjektbasert i og med at de må søkes om penger fra år til år.

Videreført

Ordningen med kommunelønnede prester ble etablert i 1986. Den gangen bevilget Oslo kommune tre millioner til tjenesten, og ga Oslo bispedømmeråd i oppdrag å forvalte midlene.

Prestetjenesten er «videreført fram til nå som resultat av den årlige budsjettbehandlingen i kommunen», skriver bispedømmerådet i et notat.

Framfor å skrote dagens ordning og legge om til et årlig tilskudd som blir lyst ut, ber Oslo bispedømme kommunen om å gå andre veien: Oppbemanne prestetjenesten.

Majoritet

Både bispedømmerådet og KrF erkjenner at beboerne på sykehjemmene er mindre ensartet enn for 30 år siden når det kommer til tro- og livssyn – og at man skal gi alle gode tilbud.

Likevel påpeker begge at tre av fire beboere er medlem av Den norske kirke.

LES MER SV konkurranseutsetter prester

Rettighet

Alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn, slo Helsedepartementet og daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fast i et rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmenn i 2009.

I tillegg til Oslo har Bergen, Stavanger, Bodø og Asker egne sykehjemsprester.

Utvidet

To offentlige prestetjenester er blitt utvidet de siste årene:

• I fjor ble landets første ikke-troende samtalepartner ansatt i prestetjenesten på St. Olavs hospital i Trondheim.

• Feltprestkorpset i Forsvaret har ansatt en rådgiver i livsynshumanisme og en rådgiver med muslimsk bakgrunn.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter