Nyheter

Ber KrF ta abortkamp

Heidi Nordby Lunde (H) utfordrer KrF til å prioritere kamp for trygge aborter samt homofiles rettigheter i utviklingsland. KrF kommer henne bare delvis i møte.

Stortingsrepresentanten er nylig tilbake fra studiereise i det afrikanske landet Malawi, med rystende inntrykk av konsekvensene når unge jenter blir gravide i et land der abort er forbudt og kan straffes med 14 år i fengsel.

– Daglig dør ti kvinner i Malawi­ av komplikasjoner i forbindelse­ med utrygge aborter. Mange ungjenter blir gravide etter voldtekt og incest, sier Nordby.

Store lidelser

Abortforbudet påfører jenter og kvinner ufattelige lidelser og tapper et allerede svakt helsevesen i Malawi for store beløp.

Nordby Lunde mener Norge er i en særstilling til å fremme programmer innen seksuelle og reproduktive rettigheter, samt støtte særlige utsatte grupper som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Hun mener KrF, som en viktig premissleverandør i bistandspolitikken, kan spille en pådriverrolle:

– Dette er programmer som ikke får penger fra myndighetene i religiøst konservative land. Hvis ikke Norge prioriterer dette arbeidet, gjør ingen det. Vil KrF bidra til å prioritere slike programmer, der Norge er i en særstilling, for å gjøre en forskjell? spør hun i et debattinnlegg i­ Vårt Land.

Delvis støtte

Kjell Ingolf Ropstad i KrF kommer Nordby Lunde delvis i møte. Han sier at det er selvsagt at menneskerettigheter også skal gjelde seksuelle minoriteter som LHBT.

– Vi mente det var riktig da Norge i 2014 frøs 50 millioner kroner i bistand til Uganda etter at landet vedtok en ny lov med harde straffer mot homofili. KrF synes det er viktig å gi klare signaler om at slik praksis er uakseptabel, sier Ropstad.

Samtidig understreker han at KrF er tilbakeholdne med å si hvilke retningslinjer religiøse og andre frivillige organisasjoner i utviklingsland skal ha på dette området, på samme måte som partiet eksempelvis ikke legger seg opp i praksisen til Frelsesarmeen i Norge i homofilisaken.

KrFs utviklingspolitiske talsperson vil heller ikke legge press på utviklingsland for å legalisere abort:

– Vi har vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker å presse land til å innføre fri abort. Vi mener dessuten det kan ødelegge Norges troverdighet som utviklingsaktør hvis vi bruker bistanden til å presse på land verdier de ikke er enige i. Vår oppfatning er at bistand ikke skal brukes på den måten.

– Selv om abortforbud med-
fører store helseskader for jenter og kvinner som da velger farlige løsninger for å få tatt abort?

– Her er det en politisk forskjell på oss og Høyre. Vi vil ikke aktivt presse land til å endre abortlovgivning. I motsetning til Høyre anser vi ikke fri abort som en menneskerett. Derimot er vi for å støtte helsevesenet slik at de kan utføre aborter på en trygg måte i land der det er lovlig, sier Ropstad.

KrFU: – Kvinner må ha siste ord om abort

Økt ansvar

Heidi Nordby Lunde­ mener KrF bør ta økt ansvar­ på et felt som påfører kvinner og seksuelle 
minoriteter­ i fattige land store­ lidelser, og der konservative religiøse­ krefter­ ofte er bremse-
klosser mot endring.

– Tenk hva det kunne bety hvis KrF gikk inn med klare krav om adgang til trygge aborter og respekt­ for menneskerettig-
heter overfor homofile, i land der konservative kristne grupperinger har stor innflytelse. Det ville selvsagt gjøre langt større inntrykk enn om en liberal Høyre-dame ber om det samme.

LES OGSÅ: Tidoblet matpris, halverte rasjoner

Effektiv bistand

Hun spør samtidig hva KrF vil gjøre for å øke tilliten til at norsk bistand er mest mulig effektiv.

– Det er skivebom å kritisere KrF for ikke å være opptatt av innhold og effektivitet i bistanden. Det er vel ingen andre partier som er mer opptatt av det enn KrF. Det er oppsiktsvekkende at slik kritikk kommer fra et parti som selv valgte å fjerne en egen utviklingsminister fra regjeringen, svarer Kjell Ingolf Ropstad.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter