Nyheter

Menighet brøt frist, mister over 200.000

Menigheten Grenland Kristne Senter leverte listen over medlemmer seks dager for sent. Dermed gikk de glipp av offentlig støtte på over 200.000 kroner.

«Vi er en liten menighet og er veldig avhengig av statens tilskudd for å opprettholde driften og våre forpliktelser», skrev leder og pastor i Grenland Kristne Senter (GKS), Bjørn Thore Friberg, i sin klage til Kulturdepartementet.

Friberg klagde på at Fylkesmannen i Telemark avslo søknaden om offentlig støtte for menighetens 227 medlemmer.

Vaskes av Brønnøysundregistrene

Hver vår leverer om lag 780 tros- og livssynssamfunn med til sammen 600.000 medlemmer inn sine medlemslister. Basert på disse listene får de utbetalt statlig og kommunal støtte – om lag 1.000 kroner mer medlem. Det betyr at GKS mister over 200.000 kroner i overføringer fra det offentlige.

For å luke ut dobbeltmedlemskap blir listene vasket av Brønnøysundregistrene. Denne vaskeprosessen krever at alle listene kommer innen fristen. I år måtte listene leveres inn 10. mars. Grenland Kristne Senter leverte listene 16. mars. Årsaken var at den ansatte som hadde ansvaret for listene ble alvorlig syk.

«Vi syns at det vil være urimelig at vår forseelse på noen få dager under de omstendigheter vi var i skal få et slikt utfall som dere nå har gitt oss», skriver Friberg i klagen.

– Trossamfunnet har ansvaret selv

Den har nå Kulturdepartementet avslått. For å unngå at kontrollprosessen blir forsinket, er innleveringsfristen ufravikelig, noe som står i retningslinjene til søknadsprosessen, skriver departementet i avslaget. De er tydelig på at det er trossamfunnene selv som har ansvar for at de søker innen fristen:

«Hvis personen som trossamfunnet har satt til å sende inn kravet om tilskudd, ikke er i stand til å utføre oppgaven, må trossamfunnet sørge for at den blir håndtert av noen andre,» skriver de i avslaget.

Ifølge departementet får trossamfunnene god tid til å lage listene og levere innen fristen. Listene som sendes til fylkesmennene skal basere seg på personene som var medlemmer per 1. januar og listene kan sendes inn så fort de er laget. Fristen innsending ble offentliggjort 22. januar.

Kulturdepartementet opplyser allerede nå at fristen for å sende inn lister neste år er 1. mars.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter