Nyheter

Holder tilbake støtten til Islamsk Råd

Mesteparten av statsstøtten til Islamsk Råd Norge holdes igjen av staten

Kulturdepartementet betaler ut 166.000 kroner i halvårlig støtte til Islamsk Råd Norge (IRN), men velger å holde igjen de 484.000 kronene rådet var lovet i økt støtte.

Støtte til stilling

Økningen ble innvilget til paraplyorganisasjonen for muslimske trossamfunn så den kunne«styrke IRNs sekretariat for å bedre kunne imøtekomme de oppgavene organisasjonen skal ivareta.». Men, foreløpig har IRN hverken ansatt noen, eller utlyst en stilling i sekretariatet. Derfor holdes ekstrabevilgningen igjen av departementet.

Bråket

IRN har denne våre vært plaget av lederstrid i styret og daglig ledelse. Daglig leder Mehtab Afsar ble forsøkt avsatt av styret etter lang tids samarbeidsproblemer innad. Vårt Land har i lang tid også erfart at andre trossamfunn har opplevd Afsar som vanskelig å samarbeide med, blant annet rapporterer Det mosaiske trossamfunn at samarbeidet med IRN har blitt kraftig redusert under Afsars ledelse.

Generalforsamlingen i IRN gikk derimot ikke med på å afsette Afsar, med det som resultat at styret trakk seg. Siden har flere store moskéer truet med å trekke seg fra, det i nordisk sammenheng, unike samarbeidet som rådet er.

Oppmøtet på rådsmøter har falt kraftig. Afsar, som Linda Noor i Minotenk sier at mobber sine egne til taushet, sitter fremdeles. Selv mener han det hele er et forsøk på å demonisere ham.

Får den vanlige støtten

Et nytt styre er etablert, men kulturminister Helleland har uttalt at hun ikke har tillit til det nye styret, og har holdt tilbake støtten for høsten 2016 i påvente av en redegjørelse fra rådet.

Den redegjørelsen fikk hun på et møte onsdag i forrige uke og den vanlige støtten utbetales snart. Selv om brøket det siste halvåret ikke nevnes direkte, understreker departementet tydelig, i brevet Vårt Land har fått tilgang til, at støtten til organisasjonen fremover forutsetter at den oppfyller formålet det gis støtte til. At den fremmer «samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet» og fungerer som en brobygger og dialogpartner for andre tros- og livssynssamfunn.

- Jeg forutsetter at dette kommer på plass i løpet av høsten, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding, og fortsetter:

- Et velfungerende og samlende Islamsk Råd Norge er viktig for dialogarbeidet i Norge.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter