Nyheter

Håper å friste Apple til å flytte til Israel

Nå som EU-kommisjonen gir Apple straffeskatt, bør Apple og andre store selskaper vurdere Israel 
i stedet, mener skattesjefen i landet.

– Dette er en mulighet for Israel, sier skattesjef Moshe Asher til den israelske næringslivsavisen Globes.

Han viser til at EU-kommisjonen har gitt selskapet Apple en straffeskatt på 13 milliarder euro, rundt 120 milliarder kroner. EU-kommisjonen vil ikke godta at Irland har inngått avtaler med Apple som gjør at selskapet­ i årene­ 2003 til 2014 betalte en skatt på mellom 1 og 0,005 prosent.

LES OGSÅ: Oljefondets Apple-aksjer er verdt mer enn hele Afrika-satsningen

Trend mot skattesnyltere

Den israelske skattesjefen mener at høyteknologilandet Israel kan tilby en løsning der selskaper som Apple kan drive reell utvikling av ny teknologi i Israel, og samtidig få en gunstig skatteordning. Israel har på trappene et forslag som vil gi de største teknologiselskapene en skattesats på seks prosent. Mindre teknologiselskaper får en skattesats på 12 prosent.

– Vi ser en global trend nå og derfor ber internasjonale organisasjoner flere land om å slutte å tiltrekke seg skatteinntekter på ulovlig vis. I praksis sender Enå en klar melding til sine medlemsland om at skattefordeler må gis på en skikkelig og lovlig måte, og slik at profitt ikke kan flyttes til et sted der selskapet egentlig ikke har noen aktivitet. Dette er kjernen i vårt forslag, sier Asher til Globes.

Det israelske skatteforslaget handler om såkalte patentbokser. Det vil si en egen skatteordning for inntekter fra patenter, opphavsretter og varemerker. Denne typen inntekter er lett å flytte mellom land for å få skatteregningen lavest mulig. Derfor har flere land laget egne patentboksregler for å tiltrekke seg internasjonale selskaper. Den effektive skattesatsen i patentboks-ordningen er i Storbritannia på ti prosent, fem prosent i Nederland og 6,8 prosent i Belgia, ifølge professor Annette ­Alstadsæther ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

LES OGSÅ: Eva Joly mener Norge underbygger skatteparadis

Kritisk

Noen land har ordninger som skal gjøre det attraktivt også å ha den reelle utviklingsvirksomheten i landet, og dermed ikke framstå som rene skatte­paradislignende ordninger.

Leder for organisasjonen Tax Justice Network i Israel, Moran Harari, mener at det er en viss sannsynlighet for at flere selskaper kan komme til å registrere seg i Israel hvis det israelske skatteforslaget blir vedtatt.

– Noen mener at Ekan komme­ til å argumentere med at Israel bryter internasjonale skatteregler ved å tillate en så lav skattesats. Men vi ser at OECD ser patentbokser som nyttige for å støtte vekst og innovasjon, så lenge landet ikke bare oppmuntrer selskaper til å flytte overskuddet for å unngå skatt, sier han.

Men Horari understreker at Tax Justice Network ser patentbokser som en del av det aggressive racet mot minimal skatt for å konkurrere om selskapene.

– Lav skatt vil ikke nødvendigvis tiltrekke seg nyttige investeringer, men heller en lite produktiv flytting av profitt.

Horari synes uttalelsen fra skattesjef Moshe Asher heller får Israel til å framstå som en aggressiv aktør i skattekonkurransen som foregår internasjonalt.

– Jeg synes heller Israel bør lære av den modige avgjørelsen EU-kommisjonen har tatt, og se at vi alle betaler en høy pris for å tillate at multinasjonale selskaper betaler svært lave skatter. Dette handler ikke om ett bestemt multinasjonalt selskap mot ett bestemt land, men en sak mellom stater og en konkurranse der alle vil ha sin rettferdige andel.

LES OGSÅ: Regjeringens skatteparadis-tiltak skuffer

Ulike varianter

Annette ­Alstadsæther, tror patentbokser gjør at flere EU-land kan fungere som tilnærmede skatteparadiser for visse typer inntekter. Hun skrev i en kronikk i Dagens Næringsliv før jul om ny forskning som viser at multinasjonale selskaper flytter rettigheter og registrerer dem i land med patentbokser. Men hvis et land krever at patenten, varemerket eller åndsverket må være utviklet i landet for at inntekten kan skattlegges i patentboksen, øker det sannsynligheten for at man fører mer reell aktivitet til landet, ifølge Alstadsæther.

Det norske Scheel-utvalget foreslo ikke å innføre patentbokser i Norge. Alstadsæther mener at en norsk patentboksordning kan komme til å redusere skatte­inntektene uten at det gir ­andre vinninger.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter