Nyheter

Humanist og imam 
til Feltprestkorpset

I over 50 år har Forsvaret hatt et Feltprestkorps. Nå skal en humanist og en imam ansettes.

Feltprestkorpset har siden 2015 hatt både rådgiver innenfor livssynshumanisme og islam som et prøveprosjekt. De har jobbet­ med hvordan Forsvaret best ­mulig kan ivareta et større religiøsitets- og livssynsmangfold.

Nå skal Feltprestkorpset utlyse to militære stillinger: Én feltlivssynshumanist og én feltimam som etter planen skal tilsettes 1. januar 2017.

LES OGSÅ: Feltprestkorpset på vei ut

Mangfoldig samfunn

– Dette høres helt i tråd ut med den tiden vi lever i. Vi lever i et mangfoldig samfunn der flere har andre tros- eller livssyn enn kristendommen, og da må dette gjenspeiles i samfunnsinstitusjonene, sier Ingrid Rosendorf Joys, arbeidende styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land.

Sjef for Feltprestkorpset, Alf Petter Hagesæther, har stått i bresjen for bredere tros- og livssynstilbud i Forsvaret. Han er glad for at Forsvaret nå vil få et permanent tilbud til ansatte, befal og soldater med andre tro og livssyn enn kristendommen.

– Det gjenspeiler at Norge er blitt et mer mangfoldig samfunn, sier han til Aftenposten.

LES OGSÅ: – Naturlig etter skille mellom kirke og stat

Forberedt på reaksjoner

Men Hagesæther er også forberedt på debatt om saken, både i Forsvaret og blant politikere.

– Forsvaret er en konservativ organisasjon og vi kommer sikkert til å oppleve protester mot dette. Jeg har imidlertid ikke noe annet valg enn å forholde meg til den nye Grunnloven, og en ny tjenesteordning i Forsvaret som fremmer mangfold og setter strek over en 60 år gammel konfesjonsbinding. Som statlig embetsmann er jeg forpliktet til å gjøre dette, og det er noe jeg gjør med glede, sier sjefen for Feltprestkorpset til fritanke.no.

– Jeg kan ikke skjønne at dette skal være så dramatisk. Feltprestene skal ikke erstattes, men det er heller et tillegg med feltimam og feltlivssynshumanist, sier Joys i STL.

Positive

Forsvaret har ­ønsket Human-Etisk Forbund som «sende­organisasjon» til de nye livssynshumanistene.

– Vi synes dette er en svært positiv utvikling, Norge blir et stadig mer mangfoldig og sammensatt samfunn. Det er fint at Forsvaret tar utviklingen på ­alvor og inkluderer flere livssyn i sitt tilbud til soldater og ansatte, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile til Aftenposten.

Hvilket islamsk trossamfunn som skal være sendeorganisasjon avhenger av hvem som søker – og får jobben som feltimam.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter