Nyheter

Regjeringens skatteparadis-tiltak skuffer

Finanskomiteens leder synes regjeringen somler i sak etter sak som kunne fått mer fart i kampen mot skatteparadiser.

– Jeg synes regjeringen er på krabbegir, sier Hans Olav Syversen (KrF), leder for Stortingets finanskomité.

Han mener at oppmerksomheten om skatteparadiser denne våren kunne fått regjeringen til å være mer offensiv i saker som handler om å få fram i lyset hvem som eier selskaper og hvor inntekter fra store internasjonale selskaper går. I stedet velger regjeringen minimumsløsningen, mener han.

LES OGSÅ: EU vil bremse Starbucks og Apples skatteflukt – men Norge sier nei

«Følger OECDs linje»

Argumentet fra regjeringen har vært at den følger OECDs linje.

– Jeg var i begynnelsen av mai på en parlamentarikerkonferanse i OECD. Der kom det mange kritiske spørsmål og kommentarer til at OECDs tiltak var minimumsløsninger. En britisk parlamentariker var svært skuffet over at OECD gikk inn for at rapporteringen til skattemyndig­hetene skal være lukket, ikke åpen for offentligheten, sier ­Syversen.

Han mener at også Stortinget når saken skal avgjøres i oktober må sørge for tallene selskapene må oppgi, hentes fra regnskapet, for å sikre at selskapene ikke manipulerer med tall. I regjeringens forslag har selskapene mulighet til å velge hvilke tall de rapporterer.

Norfund-nei

Sammen med partikollega Line Holten Hjemdal foreslo Syversen at statens utviklingsfond Norfund i løpet av tre år skal avslutte praksisen med å investere i utviklingsland gjennom skatteparadiser. Dette forslaget fikk i sluttspurten før sommeren støtte bare fra KrF og SV.

– Jeg er overrasket over at de andre partiene var så lite villige til å se på Norfunds praksis med å bruke disse jurisdiksjonene, men sånn gikk det altså, sier Syversen.

Han er mer fornøyd med at Stortinget ble enig om å kreve at Oljefondet skal utarbeide et forventningsdokument om skatteparadiser. Oljefondet har lignende dokumenter for blant ­annet klima, barnearbeid og menneskerettigheter.

LES OGSÅ: Oljefondet må ta tak i skatteparadisene

Motvilje

Eva Joly deltok i slutten av mai på et seminar i Norad om kapitalflukt og skatteparadiser. Joly er nestleder for EU-parlamentets spesialkomité om skatteregler. Hun har stått på for at Eskal gå lenger enn det OECD gjør i sin tiltaksplan mot skatteparadiser, Beps. EU-kommisjonen har i motsetning til OECD foreslått at når selskaper må rapportere inntekter til skattemyndighetene, skal disse opplysningene være offentlig tilgjengelige.

– USA og finansdepartementet der er rasende på EU. De kan ikke skjønne at Egår lenger enn OECD, for da vil India se hvor mye amerikanske selskaper tjener i India, sa Joly.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen, sa på samme seminar at noe av grunnen til at det går sakte å få politiske vedtak som kan hindre bruken av skatteparadiser, er at en liten, svært innflytelsesrik gruppe i verden ønsker å ha det slik.

LES OGSÅ: Regjeringen somler med skatteparadis-krav

Eriksen understreket at større innsyn er avgjørende.

– Økt kunnskap om kunstige skattearrangementer kan gjøre beskjeden fra politikere og samfunnet klarere om at dette vil vi ikke ha. Da blir retten ikke så usikker, sa han.

Eriksen var påtaleansvarlig i Transocean-saken, der Økokrim trakk ankesaken et riggselskap var anklaget for å ha gjort 
kreative manøvrer for å unn-
dra store summer fra skatt-
legging.

Flere tiltak

Regjeringen har varslet at den i løpet av sommeren vil sende på høring 
forslag som forsterker forskriften om land-for-land-rapportering som ble vedtatt i 2013. I juni i fjor krevde Stortinget at forskriften skulle endres. Den unnlot å kreve at utvinningsselskaper må oppgi regnskapstall for skatte­paradiser. Stortinget mente at 
det gjorde­ at forskriften ikke virker etter hensikten. Syversen venter også på at regjeringen sørger for et søkbart og åpent ­aksjonærregister, for å unngå at ingen vet hvem som eier selskaper

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter