Nyheter

Åpner for flere muslimske talsmenn

Å dele Islamsk Råd inn i regioner er et av endringsforslagene fra rådets midlertidige leder. – En god idé, mener ledere på Sørlandet og ­Vestlandet.

Det har stormet rundt Islamsk Råd de siste ukene. Midt i bråket står Kebba Secka (71), den nye midlertidige styrelederen. Han er mannen som har fått den vanskelige oppgaven å rydde opp i IRN, og lede organisasjonen gjennom deres største interne krise noensinne.

– Det var ingen som ønsket at styret skulle trekke seg, men mange medlemmer ønsket å ­undersøke beskyldningene mot Afsar nærmere før en endelig beslutning blir tatt, sier Secka og slår oppgitt ut med hendene.

Det var 4. juni IRN holdt sitt mye omtalte rådsmøte. Da styrets avgjørelse om å si opp generalsekretær Mehtab Afsar ble satt til side av et stort flertall av rådets medlemmer, valgte hele styret å trekke seg. Secka mener rådet fattet en klok avgjørelse, selv om det førte til styrets avgang.

LES OGSÅ: – Støtter ikke omskjæring

Avgjørelse før jul

Nå skal det midlertidige styret, bestående av Secka, Zahid Mukhtar og Mohammed Ibrahim, undersøke saken mot Afsar nærmere. Håpet er at de skal komme fram til en konklusjon før jul.

Hvilke tanker har du om den jobben Afsar har gjort som generalsekretær?

– Det kan jeg ikke kommentere. Jeg skal lede undersøkelsen og må forholde meg nøytral.

I tiden framover skal styret snakke med så mange medlemsorganisasjoner som mulig, for å komme fram til en løsning på utfordringene IRN står overfor.

– Mange er frustrerte over situasjonen, og det forstår jeg. Men det er også mange som kommer med gode, konstruktive forslag for veien videre.

Det midlertidige styret kan bli sittende helt til mars 2017, da neste generalforsamling skal avholdes. Det har skapt reaksjoner. Flere store forsamlinger varsler at de vurderer å trekke seg fra IRN dersom et nytt styre ikke er på plass innen utgangen av juli.

Nyvalg i oktober

Secka sier beskjeden er mottatt, men mener det er urealistisk å få til et valg så raskt.

– Valgkomiteen må få tid til å finne de egnede personene. Vi ønsker at det skal være et godt styre, med en samlende og klok leder. En som tåler en storm. Forhåpentlig kan vi få på plass det nye styret i løpet av oktober, sier Secka, som understreker at det midlertidige styret ikke ønsker å sitte et helt år, og at han ikke ønsker å være en del av det nye styret selv.

Er det fortsatt fornuftig å ha en felles organisasjon som skal uttale seg på vegne av alle muslimer i Norge?

– Ja, det mener jeg. Islamsk Råd er veldig viktig og har gjort dialogen mellom de ulike retningene innen islam og med andre religiøse grupper lettere.

LES OGSÅ: Islamsk råd fikk ros årlig - i fjor snudde det

Regional inndeling

Samtidig påpeker Secka at IRN har visse strukturelle utfordringer, spesielt med tanke på at stadig flere muslimer bor utenfor Oslo.

– Jeg mener det vil være fornuftig å opprette en form for regional inndeling med et øverste nasjonalt råd på toppen. De som ikke bor i Oslo skal også føle at de er en del av Islamsk Råd, og at de har påvirkningskraft.

– God idé

Forslaget om en regional organisering av IRN faller i god jord utenfor Oslo. Akmal Ali, imam og leder for Muslimsk Union i Agder liker forslaget og synes det er en god ide. Han tror det kan føre til økt effektivitet og gjennomføringsgrad utenfor hovedstaden.

– Kommunikasjonen med rådet i Oslo er god, men de har mye å gjøre og er nedlesset i oppgaver – så hva som faktisk blir gjort med det vi melder inn er en annen sak. Da tenker man jo fort at de ikke lytter eller tar hensyn til oss i andre deler av landet.

LES KOMMENTAREN: I stedet for å kvitte seg med et problem, har Islamsk Råd skaffet seg et nytt.

– Fornuftig

Styreleder i Bergen Moské, Sajjad Younas synes også det er et fornuftig forslag.

– Vi får ikke med oss alt som skjer i Oslo, og har derfor ofte valgt å følge flertallet i rådet. Om vi i det minste kunne få en representant fra Bergen i styret, ville vi både fått mer oversikt og større påvirkningsmulighet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter